บริษัท ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด จำกัด

0-2819-0140-4, 0-2463-8619, 0-2463-6138
service@giantleo.com

แคตตาล็อกออนไลน์

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Formic Acid 30% กรดมด

  Formic Acid 30% กรดมด

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Hydrochloric Acid กรดเกลือ 35%

  Hydrochloric Acid กรดเกลือ 35%

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Hydrogen Peroxide 50% ไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์

  Hydrogen Peroxide 50% ไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Lactic Casein แลคติก คาเซอิน

  Lactic Casein แลคติก คาเซอิน

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Magnesium Oxide

  Magnesium Oxide

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Methanol เมทานอล

  Methanol เมทานอล

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Oil Colours / Dyestuff สีละลายในน้ำมัน สีย้อม

  Oil Colours / Dyestuff สีละลายในน้ำมัน สีย้อม

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Oxalic Acid กรดออกซาลิก

  Oxalic Acid กรดออกซาลิก

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Palm Wax (Hydrogenated RBD Palm Stearin) ปาล์มแว็กซ์

  Palm Wax (Hydrogenated RBD Palm Stearin) ปาล์มแว็กซ์

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Paraffin Wax (Fully Refined 58/60) พาราฟินแว็กซ์ ฟูลลี่

  Paraffin Wax (Fully Refined 58/60) พาราฟินแว็กซ์ ฟูลลี่

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Paraffin Wax (Fully Refined 58/60, Granular)

  Paraffin Wax (Fully Refined 58/60, Granular)

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Paraffin Wax (Semi Refined 58/60) พาราฟินแว็กซ์ เซมิ

  Paraffin Wax (Semi Refined 58/60) พาราฟินแว็กซ์ เซมิ

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Poly Aluminium Chloride, PAC โพลีอลูมิเนียมคลอไรด์

  Poly Aluminium Chloride, PAC โพลีอลูมิเนียมคลอไรด์

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Polyethylene wax, PE wax โพลีเอททีลีน แว็กซ์

  Polyethylene wax, PE wax โพลีเอททีลีน แว็กซ์

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Potassium Hydroxide 90%, 95% โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์

  Potassium Hydroxide 90%, 95% โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Sodium Bicarbonate โซเดียมไบคาร์บอเนต

  Sodium Bicarbonate โซเดียมไบคาร์บอเนต

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Sodium Citrate โซเดียม ซิเตรท

  Sodium Citrate โซเดียม ซิเตรท

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Sodium Hypochlorite โซเดียม ไฮโปคลอไรท์

  Sodium Hypochlorite โซเดียม ไฮโปคลอไรท์

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Sodium Metabisulpfite โซเดียม เมตตาไบซัลไฟท์

  Sodium Metabisulpfite โซเดียม เมตตาไบซัลไฟท์

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Sodium Sulphite (sulfite) โซเดียมซัลไฟต์

  Sodium Sulphite (sulfite) โซเดียมซัลไฟต์

 • Formic Acid 30% กรดมด

  Formic Acid 30% กรดมด CAS No.: 64-18-6 Formula: CH2O2 Synonym(s): Methanoic acid ชื่ออื่น: เมทาโนอิก, กรดฟอร์มิค Grade: Industrial, 30% / 85% / 90% เกรด: อุตสาหกรรม, 30% / 85% / 90% Physical description: Transparent liquid, colourless ลักษณะ: ของเหลวใสไม่มีสี Country of Origin: Thailand / Germany แหล่งผลิต: ประเทศไทย /...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Hydrochloric Acid กรดเกลือ 35%

  Hydrochloric Acid กรดเกลือ 35% CAS No.: 647-01-0 Formula: HCl Synonym(s): Muriatic acid, Spirit(s) of Salt, Chlorane ชื่ออื่น: กรดไฮโดรคลอริก, มูเรียติกแอซิด Grade: Industrial, 35% เกรด: อุตสาหกรรม, 35% Physical description: Transparent liquid, colourless ลักษณะ: ของเหลวใสไม่มีสี Country of Origin: Thailand แหล่งผลิต: ...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Hydrogen Peroxide 50% ไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์

  Hydrogen Peroxide 50% ไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ CAS No.: 7722-84-1 Formula: H2O2 Synonym(s): Hydrogen dioxide ชื่ออื่น: ไฮโดรเจน ไดออกไซด์ Grade: Industrial, 50% เกรด: อุตสาหกรรม, 50% Physical description: Transparent liquid, colourless ลักษณะ: ของเหลวใสไม่มีสี Country of Origin: Thailand แหล่งผลิต: ประเทศไทย Specificat...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Lactic Casein แลคติก คาเซอิน

  Lactic Casein แลคติก คาเซอิน CAS No.: 9000-71-9 Synonym(s): - ชื่ออื่น: - Grade: Industrial, Grade A เกรด: อุตสาหกรรม, เกรด A Physical description: Cream White Powder ลักษณะ: ผงละเอียด สีครีมขาว Country of Origin: China / New Zealand แหล่งผลิต: ประเทศจีน / ประเทศนิวซีแลนด์ Specification : Protein : 92.0% Min ...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Magnesium Oxide

  Magnesium Oxide แมกนีเซียมออกไซด์แมกนีเซีย CAS No.: 1309-48-4 Synonym(s): Magnesia ชื่ออื่น: แมกนีเซียมออกไซด์แมกนีเซีย Grade: Industrial เกรด: อุตสาหกรรม Physical description: White Powder ลักษณะ: ผงสีขาว Country of Origin: China แหล่งผลิต: ประเทศจีน Specification : Mg      : 95.0% Packaging ...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Methanol เมทานอล

  Methanol เมทานอล CAS No.: 67-56-1 Formula: CH3OH Synonym(s): methyl alcohol ชื่ออื่น: เมทิลแอลกอฮอล์ Grade: Industrial / Lab grade เกรด: อุตสาหกรรม / ห้องทดลอง Physical description: Transparent liquid, colourless ลักษณะ: ของเหลวใสไม่มีสี Country of Origin: Thailand (Industrial) / Belgium (Lab grade) แหล่งผลิต: ประเทศไท...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Oil Colours / Dyestuff สีละลายในน้ำมัน สีย้อม

  Oil Colours / Dyestuff สีละลายในน้ำมัน สีย้อม Product: Organic solvent soluble dyes สินค้า: สีย้อม ละลายได้ในสารทำละลายอินทรี Grade: Industrial เกรด: อุตสาหกรรม Country of Origin: Korea แหล่งผลิต: ประเทศเกาหลี Product Description  : Characteristics : High solubility in wide ranges of organic solvent such as alcohol, est...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Oxalic Acid กรดออกซาลิก

  Oxalic Acid กรดออกซาลิก CAS No.: 144-62-7 Synonym(s): - ชื่ออื่น: - Grade: Food / Industrial เกรด: อาหาร / อุตสาหกรรม Physical description: White crystalline powder ลักษณะ: ผงคริสตัล สีขาว Country of Origin: China แหล่งผลิต: ประเทศจีน Specification : Purity : 99.6% Min Heavy metal, Pb : 0.001% Max Iron, F...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Palm Wax (Hydrogenated RBD Palm Stearin) ปาล์มแว็กซ์

  Palm Wax (Hydrogenated RBD Palm Stearin) ปาล์มแว็กซ์ CAS No.: 68514-74-9 Synonym(s): - ชื่ออื่น: ไฮโดรจิเนทเตทปาร์มสเตียริน Grade: Food / Industrial เกรด: อาหาร / อุตสาหกรรม Physical description: White / Ivory-white flake ลักษณะ: เกร็ด สีขาว/ขาวงาช้าง Country of Origin: Indonesia แหล่งผลิต: ประเทศอินโดนีเซีย Specificat...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Paraffin Wax (Fully Refined 58/60) พาราฟินแว็กซ์ ฟูลลี่

  Paraffin Wax (Fully Refined 58/60, Slab) พาราฟินแว็กซ์ ฟูลลี่รีไฟน์58/60 แบบแผ่น CAS No.: 8002-74-2 Grade: Fully Refined 58/60 เกรด: ฟูลลี่ รีไฟน์ 58/60 Physical description: White, Slab ลักษณะ: สีขาว แบบแผ่น Country of Origin: China แหล่งผลิต: ประเทศจีน Specification : Melting point (จุดหลอมเหลว) : 58.0 – 60.0°...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Paraffin Wax (Fully Refined 58/60, Granular)

  Paraffin Wax (Fully Refined 58/60, Granular) พาราฟินแว็กซ์ ฟูลลี่รีไฟน์ 58/60 แบบเม็ด CAS No.: 8002-74-2 Grade: Fully Refined 58/60 เกรด: ฟูลลี่ รีไฟน์ 58/60 Physical description: Granular ลักษณะ: เม็ด Country of Origin: China แหล่งผลิต: ประเทศจีน Specification : Melting point (จุดหลอมเหลว): 58.0 – 60.0°C (136.4 – 14...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Paraffin Wax (Semi Refined 58/60) พาราฟินแว็กซ์ เซมิ

  Paraffin Wax (Semi Refined 58/60) พาราฟินแว็กซ์ เซมิ Product Name: GL135 CAS No.: 8002-74-2 Grade: Semi Refined 58/60 เกรด: เซมิ รีไฟน์ 58/60 Physical description: White, Slab ลักษณะ: สีขาว แบบแผ่น Country of Origin: Thailand แหล่งผลิต: ประเทศไทย Specification : Melting point (จุดหลอมเหลว) : 58.0 – 60.0°C (136.4 –...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Poly Aluminium Chloride, PAC โพลีอลูมิเนียมคลอไรด์

  Poly Aluminium Chloride, PAC โพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ CAS No.: 1327-41-9 Synonym(s): - ชื่ออื่น: - Grade: Industrial เกรด: อุตสาหกรรม Physical description: White / Cream Powder ลักษณะ: ผง สีเนื้อ / ขาว Country of Origin: Thailand / China แหล่งผลิต: ประเทศไทย / ประเทศจีน Specification : Al2O3 : 30.0% Min Sulphat...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Polyethylene wax, PE wax โพลีเอททีลีน แว็กซ์

  Polyethylene wax, PE wax โพลีเอททีลีน แว็กซ์ CAS No.: 9002-88-4 Synonym(s): polythene wax ชื่ออื่น: โพลีทีนแว็กซ์ Grade: Industrial เกรด: อุตสาหกรรม Physical description: Translucent white pellets ลักษณะ: เม็ด สีขาว ใส Country of Origin: Thailand แหล่งผลิต: ประเทศไทย Packaging : 20 kg., bag ขนาดบรรจุ : 20 กก. App...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Potassium Hydroxide 90%, 95% โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์

  Potassium Hydroxide 90%, 95% โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ CAS No.: 1310-58-3 Synonym(s): Potassia, Caustic Potash Potassium hydrate, KOH ชื่ออื่น: โปรแตสเซียมไฮดรอกไซด์ Grade: Industrial, 90% / 95% เกรด: อุตสาหกรรม, 90% / 95% Physical description: White Flake ลักษณะ: เกร็ดสีขาว Country of Origin: Korea แหล่งผลิต: ประเทศเกาหลี ...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Sodium Bicarbonate โซเดียมไบคาร์บอเนต

  Sodium Bicarbonate โซเดียมไบคาร์บอเนต CAS No.: 144-55-8 Formula: NaHCO3 Synonym(s): Baking soda, Sodium hydrogen carbonate, soda mint ชื่ออื่น: เบกกิ้งโซดา, โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนท, โซดามิ้นท์ Grade: Industrial / Feed เกรด: อุตสาหกรรม / อาหารสัตว์ Physical description: White crystalline powder ลักษณะ: ผงละเอียดสีขาว Coun...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Sodium Citrate โซเดียม ซิเตรท

  Sodium Citrate โซเดียม ซิเตรท CAS No.: 68-04-2 / 6132-04-3 Formula: Na3C6H5O7 Synonym(s): Trisodium citrate ชื่ออื่น: ไตรโซเดียม ซิเตรท Grade: Food (BP/USP/FCC) / Industrial เกรด: อาหาร / อุตสาหกรรม Physical description: Colourless crystals or white crystalline powder ลักษณะ: คริสตัลไม่มีสี หรือ ผงคริสตัลไลน์สีขาว Country...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Sodium Hypochlorite โซเดียม ไฮโปคลอไรท์

  Sodium Hypochlorite โซเดียม ไฮโปคลอไรท์ CAS No.: 7681-52-9 Formula: NaOCl Synonym(s): - ชื่ออื่น: - Grade: Industrial เกรด: อุตสาหกรรม Physical description: Clear, yellow liquid ลักษณะ: ของเหลวใสสีเหลือง Country of Origin: Thailand แหล่งผลิต: ประเทศไทย Specification : Available Cl : 10.0% Min Packaging : ...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Sodium Metabisulpfite โซเดียม เมตตาไบซัลไฟท์

  Sodium Metabisulphite โซเดียม เมตตาไบซัลไฟท์ CAS No.: 7681-57-4 Synonym(s): sodium pyrosulphite ชื่ออื่น: โซเดียม ไพโรซัลไฟท์ Grade: Food / Industrial เกรด: อาหาร / อุตสาหกรรม Physical description: White powder ลักษณะ: ผงคริสตัล สีขาว Country of Origin: China แหล่งผลิต: ประเทศจีน Specification : Na2S2O2 : 98...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Sodium Sulphite (sulfite) โซเดียมซัลไฟต์

  Sodium Sulphite (sulfite) โซเดียมซัลไฟต์ CAS No.: 7757-83-7 Formula: Na2SO3 Synonym(s): - ชื่ออื่น: - Grade: Food / Industrial เกรด: อาหาร / อุตสาหกรรม Physical description: White crystal powder ลักษณะ: ผงคริสตัล สีขาว Country of Origin: Thailand / China / Japan แหล่งผลิต: ประเทศไทย / ประเทศจีน / ประเทศญี่ปุ่น Sp...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

คำค้นสินค้า