แคตตาล็อกออนไลน์

 • ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ Isopropanol (IPA) 99.8%

  ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ Isopropanol (IPA) 99.8%   CAS No.: 67-63-0 Formula: (CH3)CHOH Synonym(s): isopropyl alcohol, IPA, rubbing alcohol ชื่ออื่น: ไอโซโพรพานอล, IPA Grade: Technical / Industrial 99.8% เกรด: เทคนิคอล / อุตสาหกรรม 99.8% Physical description: Transparent liquid ลักษณะ: ของเหลวไม่มีสี Country of Origin: Thailand แหล่งผลิต: ประเทศไทย Specification : Purity : 99.8% Min Packaging : 20L., 200L., pail, drum ขนาดบรรจุ : 20, 200 ลิตร, ถัง Application การใช้งาน : - Antiseptic ฆ่าเชื้อ - Solvent ตัวทำละลาย - Preservatives สารกันเสีย   Directions : Contact Sales Associate for more information วิธีใช้งาน : ติดต่อพนักงานขาย หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะนี้อาจมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน กรุณาติดต่อบริษัทฯ หากท่านต้องการสำเนาข้อมูลจำเพาะฉบับเต็ม ที่อยู่: 2/2-4 หมู่ 2 ถนนสุขสวัสดิ์ 43 ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์: 0-2819-0140-4, 0-2463-8619, 0-2463-6138, 08-1913-4394 โทรสาร: 0-2464-1062, 0-2819-2514 อีเมล์: sales@giantleo.com ,service@giantleo.com

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์, ขายส่งและผู้ผลิตเคมีภัณฑ์, เคมีภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

  ดูรายละเอียด
 • Activated Carbon ถ่านกัมมันต์

  Activated Carbon ถ่านกัมมันต์ CAS No.: 7440-44-0 Formula: C Synonym(s): Activated charcoal ชื่ออื่น: สารกรองน้ำ, ถ่าน Grade: Industrial,Mesh size 8/30,8/16,4/8 and powder เกรด: อุตสาหกรรม PHO 4/8 Physical description: Black powder / granular ลักษณะ: ผงสีดำ เม็ดสีดำ Country of Origin: Thailand / China แหล่งผลิต: ประเทศไทย / ประเทศจีน Specification : Iodine No (mg/g) AWWA      : 700 - 1100 Packaging : 25 kg., paperbag ขนาดบรรจุ : 25 กก. Application การใช้งาน :            -  Impurities removal, Industrial application กำจัดสิ่งปนเปื้อน อุตสาหกรรม            -  Air purification ฟอกอากาศ            -  Water purification กรองน้ำ   Remarks: Information listed in the ‘Specification’ section may not be complete. Please do not hesitate to contact us for an official copy of the product specification / certificate of analysis. หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะนี้อาจมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน กรุณาติดต่อบริษัทฯ หากท่านต้องการสำเนาข้อมูลจำเพาะฉบับเต็ม ที่อยู่: 2/2-4 หมู่ 2 ถนนสุขสวัสดิ์ 43 ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  โทรศัพท์: 0-2819-0140-4, 0-2463-8619,  0-2463-6138, 08-1913-4394  โทรสาร: 0-2464-1062, 0-2819-2514  อีเมล์: sales@giantleo.com , service@giantleo.com 

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์, ขายส่งและผู้ผลิตเคมีภัณฑ์, เคมีภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

  ดูรายละเอียด
 • Activated Bleaching Earth ดินฟอกสีน้ำมัน

  Activated Bleaching Earth ดินฟอกสีน้ำมัน CAS No.: 70131-50-9 Synonym(s): Activated clay, bleaching clay ชื่ออื่น: ดินฟอกสีน้ำมัน Grade: Food / Industrial เกรด: อาหาร / อุตสาหกรรม Physical description: Powder, 200-300 mesh ลักษณะ: ผง สีน้ำตาลอ่อน Country of Origin: China แหล่งผลิต: ประเทศจีน Specification : Activity degree      : 150 Decoloring ability  : 90% Min Heavy metal, Pb   : 0.005 Max Arsenic, As           : 0.005 Max Packaging : 25 kg.. PP woven bag ขนาดบรรจุ : 25 กก. Application การใช้งาน :            -  Oil decolourization สารกรองสีน้ำมันพืช น้ำมันเครื่อง น้ำมันปิโตรเลียม พาราฟินแว็กซ์   Remarks: Information listed in the ‘Specification’ section may not be complete. Please do not hesitate to contact us for an official copy of the product specification / certificate of analysis. หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะนี้อาจมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน กรุณาติดต่อบริษัทฯ หากท่านต้องการสำเนาข้อมูลจำเพาะฉบับเต็ม ที่อยู่: 2/2-4 หมู่ 2 ถนนสุขสวัสดิ์ 43 ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  โทรศัพท์: 0-2819-0140-4, 0-2463-8619,  0-2463-6138, 08-1913-4394  โทรสาร: 0-2464-1062, 0-2819-2514  อีเมล์: sales@giantleo.com , service@giantleo.com 

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์, ขายส่งและผู้ผลิตเคมีภัณฑ์, เคมีภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์และเครื่องใช้ของโรงงาน

  ดูรายละเอียด
 • Aluminium Sulphate (sulfate) สารส้มขุ่น

  Aluminium Sulphate (sulfate) สารส้มขุ่น CAS No.: 10043-01-3 Formula: Al2(SO4)3.16H20 Synonym(s): Cake alum ชื่ออื่น: อลูมิเนียมซัลเฟท, สารส้ม Grade: Industrial เกรด: อุตสาหกรรม Physical description: White granule, white lump ลักษณะ: ผง/ ก้อนสีขาวทึบ, สีขาวใส Country of Origin: Thailand แหล่งผลิต: ประเทศไทย Packaging : 25 kg., PP woven bags ขนาดบรรจุ : 25 กก. Application การใช้งาน :            -  Water purification บำบัดน้ำ            -  pH balance ปรับ pH            -  Pulp & paper industry อุตสาหกรรมกระดาษ   Remarks: Information listed in the ‘Specification’ section may not be complete. Please do not hesitate to contact us for an official copy of the product specification / certificate of analysis. หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะนี้อาจมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน กรุณาติดต่อบริษัทฯ หากท่านต้องการสำเนาข้อมูลจำเพาะฉบับเต็ม ที่อยู่: 2/2-4 หมู่ 2 ถนนสุขสวัสดิ์ 43 ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  โทรศัพท์: 0-2819-0140-4, 0-2463-8619,  0-2463-6138, 08-1913-4394  โทรสาร: 0-2464-1062, 0-2819-2514  อีเมล์: sales@giantleo.com , service@giantleo.com 

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์, เคมีภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์และเครื่องใช้ของโรงงาน, วิศวกรเคมี

  ดูรายละเอียด
 • Ammonium Chloride แอมโมเนียมคลอไรด์

  Ammonium Chloride แอมโมเนียมคลอไรด์ CAS No.: 12125-02-9 Synonym(s): sal ammoniac ชื่ออื่น: แซล แอมโมนิแอค Grade: Industrial เกรด: อุตสาหกรรม Physical description: White crystal powder ลักษณะ: ผงสีขาว Country of Origin: China แหล่งผลิต: ประเทศจีน Specification : NH4Cl : 99.5% Min Fe : 0.0005% Max Pb : 0.0005% Max Moisture Content (ปริมาณความชื้น): 0.5% Max Packaging : 25 kg. net, PP woven bag ขนาดบรรจุ : 25 กก. (สุทธิ) Application การใช้งาน :            -  Wood processing industry อุตสาหกรรมแปรรูปไม้            -  Agriculture industry เกษตรกรรม            -  Leather tanning ฟอกหนัง            -  Coating sheet iron with zinc เคลือบโลหะกันสนิม Remarks: Information listed in the ‘Specification’ section may not be complete. Please do not hesitate to contact us for an official copy of the product specification / certificate of analysis. หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะนี้อาจมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน กรุณาติดต่อบริษัทฯ หากท่านต้องการสำเนาข้อมูลจำเพาะฉบับเต็ม ที่อยู่: 2/2-4 หมู่ 2 ถนนสุขสวัสดิ์ 43 ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  โทรศัพท์: 0-2819-0140-4, 0-2463-8619,  0-2463-6138, 08-1913-4394  โทรสาร: 0-2464-1062, 0-2819-2514  อีเมล์: sales@giantleo.com , service@giantleo.com 

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์, ขายส่งและผู้ผลิตเคมีภัณฑ์, วิศวกรเคมี

  ดูรายละเอียด
 • Ammonia Water 27% แอมโมเนียน้ำ

  Ammonia Water 27% แอมโมเนียน้ำ CAS No.: 1336-21-6 Formula: NH4OH Synonym(s): ammonia solution, ammonia liquor ชื่ออื่น: - Grade: Industrial, 27% เกรด: อุตสาหกรรม, 27% Physical description: Transparent solution ลักษณะ: ของเหลว ไม่มีสี Country of Origin: Thailand แหล่งผลิต: ประเทศไทย Specification : NH4OH : 27% Min Specific Gravity : 0.86 – 0.90 Packaging : 18 kg., pail ขนาดบรรจุ : 18 กก., ถัง Application การใช้งาน :            -  Fertilizer ปุ๋ย            -  Cleaning agent สารทำความสะอาด            -  Industrial raw material วัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเคมี Remarks: Information listed in the ‘Specification’ section may not be complete. Please do not hesitate to contact us for an official copy of the product specification / certificate of analysis. หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะนี้อาจมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน กรุณาติดต่อบริษัทฯ หากท่านต้องการสำเนาข้อมูลจำเพาะฉบับเต็ม ที่อยู่: 2/2-4 หมู่ 2 ถนนสุขสวัสดิ์ 43 ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  โทรศัพท์: 0-2819-0140-4, 0-2463-8619,  0-2463-6138, 08-1913-4394  โทรสาร: 0-2464-1062, 0-2819-2514  อีเมล์: sales@giantleo.com , service@giantleo.com 

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์, ขายส่งและผู้ผลิตเคมีภัณฑ์, วิศวกรเคมี

  ดูรายละเอียด
 • Bentonite เบนโทไนท์

  Bentonite เบนโทไนท์ CAS No.: 1302-78-9 Formula: Al2O3.4(SiO2).H2O Synonym(s): Montmorillonite ชื่ออื่น: ดินเบนโทไนท์ Grade: Industrial, Grade 1 เกรด: อุตสาหกรรม, เกรด 1 Physical description: White powder ลักษณะ: ผงสีขาว Country of Origin: China / Japan แหล่งผลิต: ประเทศจีน / ประเทศญี่ปุ่น Specification : SiO2 : 60% Min Al2O3 : 10% Min Fe2O3 : 1.5 – 4.5 % MgO : 1.0 – 3.5% CaO : 0.5 – 5.0% Packaging : 25 kg., Paperbag ขนาดบรรจุ : 25 กก. Application การใช้งาน :            -  Filler สารเติมเต็ม            -  Drilling fluids สารช่วยในการขดเจาะฐานรากอาคาร เสาเข็ม            -  Binding agent สารที่ใช้ยึดเหนี่ยว            -  Wine making ใช้ในการทำไวน์            -  Absorbent ดูดซับน้ำ สารอื่นๆ            -  Construction ก่อสร้าง            -  Pottery เครื่องปั้นดินเผา   Remarks: Information listed in the ‘Specification’ section may not be complete. Please do not hesitate to contact us for an official copy of the product specification / certificate of analysis. หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะนี้อาจมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน กรุณาติดต่อบริษัทฯ หากท่านต้องการสำเนาข้อมูลจำเพาะฉบับเต็ม ที่อยู่: 2/2-4 หมู่ 2 ถนนสุขสวัสดิ์ 43 ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  โทรศัพท์: 0-2819-0140-4, 0-2463-8619,  0-2463-6138, 08-1913-4394  โทรสาร: 0-2464-1062, 0-2819-2514  อีเมล์: sales@giantleo.com , service@giantleo.com 

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์, วิศวกรเคมี, เคมีภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์และเครื่องใช้ของโรงงาน

  ดูรายละเอียด
 • Benzalkonium Chloride (ฺBKC) เบนซาโคเนียม คลอไรด์

  Benzalkonium Chloride (ฺBKC) CAS No.: 8001-54-5 | 63449-41-2 | 139-07-1 Synonym(s): Coco DimethyleBenzyle Ammonium Chloride / Dodecyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride / BZK / BKC / BAC ชื่ออื่น: เบนซาโคเนียม คลอไรด์ / ไดเมททิล เบนซิล แอมโมเนียม คลอไรด์ Grade: Industrial เกรด: อุตสาหกรรม Physical description: Colorless / yellowish transparent liquid ลักษณะ: ไม่มีสี / เหลืองอ่อน ใส ของเหลว Country of Origin: China แหล่งผลิต: ประเทศจีน Specification : Active content    : 80% Min Amine salt          : 1.0 Max Packaging : 20 kg. / 25 kg. ขนาดบรรจุ : 20 กก. / 25 กก. Application การใช้งาน :            -  surfactant Remarks: Information listed in the ‘Specification’ section may not be complete. Please do not hesitate to contact us for an official copy of the product specification / certificate of analysis. หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะนี้อาจมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน กรุณาติดต่อบริษัทฯ หากท่านต้องการสำเนาข้อมูลจำเพาะฉบับเต็ม ที่อยู่: 2/2-4 หมู่ 2 ถนนสุขสวัสดิ์ 43 ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  โทรศัพท์: 0-2819-0140-4, 0-2463-8619,  0-2463-6138, 08-1913-4394  โทรสาร: 0-2464-1062, 0-2819-2514  อีเมล์: sales@giantleo.com , service@giantleo.com 

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์, ขายส่งและผู้ผลิตเคมีภัณฑ์, เคมีภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์และเครื่องใช้ของโรงงาน

  ดูรายละเอียด
 • Calcium Formate แคลเซียมฟอร์เมท

  Calcium Formate แคลเซียมฟอร์เมท CAS No.: 544-17-2 Formula: C2H2CaO4 Synonym(s): Formic acid calium salt, calcoform, calcium diformate ชื่ออื่น: ฟอร์มิกแอซิคแคลเซียมซอลท์, แคลโคฟอร์ม, แคลเซียมไดฟอร์เมท Grade: Feed / Industrial เกรด: อาหารสัตว์ / อุตสาหกรรม Physical description: White powder ลักษณะ: ผงสีขาว Country of Origin: China แหล่งผลิต: ประเทศจีน Specification : CaOH2 : 98.0% Min pH : 6.5 – 7.5 Moisture content : 0.5% Max Heavy material : 0.002% Max Arsenic : 0.002% Max Packaging : 25 kg., PP woven bag ขนาดบรรจุ : 25 กก., กระสอบพลาสติก PP Application การใช้งาน :            -  Rubber latex ยางลาเท็กซ์            -  Livestock feed อาหารสัตว์   Remarks: Information listed in the ‘Specification’ section may not be complete. Please do not hesitate to contact us for an official copy of the product specification / certificate of analysis. หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะนี้อาจมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน กรุณาติดต่อบริษัทฯ หากท่านต้องการสำเนาข้อมูลจำเพาะฉบับเต็ม ที่อยู่: 2/2-4 หมู่ 2 ถนนสุขสวัสดิ์ 43 ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  โทรศัพท์: 0-2819-0140-4, 0-2463-8619,  0-2463-6138, 08-1913-4394  โทรสาร: 0-2464-1062, 0-2819-2514  อีเมล์: sales@giantleo.com , service@giantleo.com 

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์, ขายส่งและผู้ผลิตเคมีภัณฑ์, ที่ปรึกษาและวิเคราะห์เคมี

  ดูรายละเอียด
 • กรดเบนโซอิก Benzoic Acid (Kalama)

  Benzoic Acid กรดเบนโซอิก (Purox B flakes) Emerald Kalama   Benzoic Acid CAS No.: 000065-85-0 Synonym(s): Benzenecarboxylic acid; Benzeneformic acid; Phenylcarboxylic acid; Carboxybenzene ชื่ออื่น: Benzenecarboxylic acid; Benzeneformic acid; Phenylcarboxylic acid; Carboxybenzene Brand: Emerald Kalama Grade: Industrial เกรด: อุตสาหกรรม Physical description: White flakes ลักษณะ: เกร็ดสีขาว Country of Origin: Netherlands แหล่งผลิต: ประเทศเนเธอร์แลนด์ Specification: Assay : 99.9% Min Water : 0.5% max Packaging: 25 kg. ขนาดบรรจุ: 25 กก. Application การใช้งาน: - Additive - Industrial applications   Remarks: Information listed in the ‘Specification’ section may not be complete. Please do not hesitate to contact us for an official copy of the product specification / certificate of analysis. หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะนี้อาจมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน กรุณาติดต่อบริษัทฯ หากท่านต้องการสำเนาข้อมูลจำเพาะฉบับเต็ม ที่อยู่: 2/2-4 หมู่ 2 ถนนสุขสวัสดิ์ 43 ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์: 0-2819-0140-4, 0-2463-8619, 0-2463-6138, 08-1913-4394 โทรสาร: 0-2464-1062, 0-2819-2514 อีเมล์: sales@giantleo.com ,service@giantleo.com

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์, ขายส่งและผู้ผลิตเคมีภัณฑ์, วิศวกรเคมี

  ดูรายละเอียด
 • Borax บอแร็กซ์

  Borax บอแร็กซ์ CAS No.: 1303-96-4 Synonym(s): Formic acid calium salt, calcoform, calcium diformate ชื่ออื่น: โซเดียมบอเรท Grade: Industrial เกรด: อุตสาหกรรม Physical description: White granule ลักษณะ: ผง แกรนูล สีขาว Country of Origin: USA แหล่งผลิต: ประเทศสหรัฐอเมริกา Specification : B2O3 : 36.9 - 38.2% Chloride, C1 : 0.05% Max Iron, Fe : 0.002% Max H2O insoluble : 0.03% Max Packaging : 25 kg., PP bag ขนาดบรรจุ : 25 กก. Application การใช้งาน :            -  Anti Mould สารกันเชื้อรา            -  Preservatives สารกันเสีย   Remarks: Information listed in the ‘Specification’ section may not be complete. Please do not hesitate to contact us for an official copy of the product specification / certificate of analysis. หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะนี้อาจมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน กรุณาติดต่อบริษัทฯ หากท่านต้องการสำเนาข้อมูลจำเพาะฉบับเต็ม ที่อยู่: 2/2-4 หมู่ 2 ถนนสุขสวัสดิ์ 43 ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  โทรศัพท์: 0-2819-0140-4, 0-2463-8619,  0-2463-6138, 08-1913-4394  โทรสาร: 0-2464-1062, 0-2819-2514  อีเมล์: sales@giantleo.com , service@giantleo.com 

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์, ขายส่งและผู้ผลิตเคมีภัณฑ์, ผลิตภัณฑ์อาหาร

  ดูรายละเอียด
 • Calcium Hydroxide ปูนขาว

  Calcium Hydroxide ปูนขาว CAS No.: 1305-62-0 Formula: Ca (OH) 2 Synonym(s): hydrated lime, slaked lime ชื่ออื่น: แคลเซียมไฮดรอกไซด์ Grade: Industrial เกรด: อุตสาหกรรม Physical description: White powder ลักษณะ: ผงสีขาว Country of Origin: Thailand แหล่งผลิต: ประเทศไทย Specification : CaOH2 : 90.0% Min pH : 12.00% Min Moisture Content : 2.00% Min Packaging : 20 kg., PP woven bag ขนาดบรรจุ : 20 กก., กระสอบพลาสติก PP Application การใช้งาน :            -  Pulp & paper industry อุตสาหกรรมเยื้อกระดาษและกระดาษ            -  Flocculants, water / sewage treatment สารตกตะกอน บำบัดน้ำ น้ำเสีย            -  Food industry, pickle cucumbers/other foods, century eggs etc อุตสาหกรรมอาหาร ดองแตงกวา ไข่เยี่ยมม้า            -  pH adjustment ปรับ pH   Remarks: Information listed in the ‘Specification’ section may not be complete. Please do not hesitate to contact us for an official copy of the product specification / certificate of analysis. หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะนี้อาจมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน กรุณาติดต่อบริษัทฯ หากท่านต้องการสำเนาข้อมูลจำเพาะฉบับเต็ม ที่อยู่: 2/2-4 หมู่ 2 ถนนสุขสวัสดิ์ 43 ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  โทรศัพท์: 0-2819-0140-4, 0-2463-8619,  0-2463-6138, 08-1913-4394  โทรสาร: 0-2464-1062, 0-2819-2514  อีเมล์: sales@giantleo.com , service@giantleo.com 

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์, ขายส่งและผู้ผลิตเคมีภัณฑ์, วิศวกรเคมี

  ดูรายละเอียด
 • Calcium Hypochlorite 65% คลอรีนผง

  Calcium Hypochlorite 65% คลอรีนผง CAS No.: 7778-54-3 Formula: Ca(CIO)2 Synonym(s): Bleaching powder, calcium oxychloride, chlorinated lime ชื่ออื่น: ผงฟอกจาง, แคลเซียมไฮโปคลอไรท์, แคลเซียมออกซีคลอไรท์ Grade: Industrial, 65% เกรด: อุตสาหกรรม, 65% Physical description: White granule ลักษณะ: ผงแกรนูลสีขาว Country of Origin: China แหล่งผลิต: ประเทศจีน Specification : Ca(CIO)2 : 65.0% Min Miscibility : miscible in water Packaging : 50 kg., Plastic drum ขนาดบรรจุ : 50 กก., ถังพลาสติก Application การใช้งาน :            -  Water purification, swimming pool etc. บำบัดน้ำ เช่น สระว่ายน้ำ            -  Bleaching paper ฟอกกระดาษ            -  Bleaching textiles ฟอกผ้า   Remarks: Information listed in the ‘Specification’ section may not be complete. Please do not hesitate to contact us for an official copy of the product specification / certificate of analysis. หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะนี้อาจมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน กรุณาติดต่อบริษัทฯ หากท่านต้องการสำเนาข้อมูลจำเพาะฉบับเต็ม ที่อยู่: 2/2-4 หมู่ 2 ถนนสุขสวัสดิ์ 43 ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  โทรศัพท์: 0-2819-0140-4, 0-2463-8619,  0-2463-6138, 08-1913-4394  โทรสาร: 0-2464-1062, 0-2819-2514  อีเมล์: sales@giantleo.com , service@giantleo.com 

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์, ขายส่งและผู้ผลิตเคมีภัณฑ์, วิศวกรเคมี

  ดูรายละเอียด
 • Calcium Oxide ปูนขาวร้อน

  Calcium Oxide ปูนขาวร้อน CAS No.: 1305-78-8 Formula: CaO Synonym(s): quick lime, burnt lime, unslaked lime ชื่ออื่น: แคลเซียมออกไซด์ Grade: Industrial เกรด: อุตสาหกรรม Physical description: Grayish-White powder ลักษณะ: ผงสีเทาขาว Country of Origin: Thailand แหล่งผลิต: ประเทศไทย Specification : CaO : 85.0% Min pH : 12.00 Min Packaging : 25 kg., PP woven bag ขนาดบรรจุ : 25 กก., กระสอบพลาสติก PP Application การใช้งาน :            -  Construction, cement ก่อสร้าง ทำปูนซีเมนต์            -  Pulp & paper industry อุตสาหกรรมเยื้อกระดาษและกระดาษ            -  Steel making อุตสาหกรรมเหล็ก            -  Flue-gas desulfurization ระบบกำจัดซัลเฟอร์ในก๊าซไอเสีย   Remarks: Information listed in the ‘Specification’ section may not be complete. Please do not hesitate to contact us for an official copy of the product specification / certificate of analysis. หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะนี้อาจมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน กรุณาติดต่อบริษัทฯ หากท่านต้องการสำเนาข้อมูลจำเพาะฉบับเต็ม ที่อยู่: 2/2-4 หมู่ 2 ถนนสุขสวัสดิ์ 43 ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  โทรศัพท์: 0-2819-0140-4, 0-2463-8619,  0-2463-6138, 08-1913-4394  โทรสาร: 0-2464-1062, 0-2819-2514  อีเมล์: sales@giantleo.com , service@giantleo.com 

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์, ขายส่งและผู้ผลิตเคมีภัณฑ์, วิศวกรเคมี

  ดูรายละเอียด
 • Calcium Stearate แคลเซียมสเตียเรท

  Calcium Stearate แคลเซียมสเตียเรท CAS No.: 1592-23-0 Formula: C36H70CaO4 Synonym(s): Stearic acid calcium salt ชื่ออื่น: สเตียริกแอซิคแคลเซียมซอลท์ Grade: Industrial เกรด: อุตสาหกรรม Physical description: White powder ลักษณะ: ผงสีขาว Country of Origin: Thailand แหล่งผลิต: ประเทศไทย Specification : Ca content : 6.6 -7.1% Free fatty acid : 0.5% Min Packaging : 25 kg., PP woven bag ขนาดบรรจุ : 25 กก., กระสอบพลาสติก PP Application การใช้งาน :            -  Flow agent สารช่วยในการไหล            -  Surface conditioner สารเพิ่มความชุ่มชื้นให้พื้นผิว            -  Waterproofing agent for fabrics / concrete สารกันน้ำสำหรับผ้า คอนกรีต            -  Lubricant in pencils / crayons สารหล่อลื่นในดินสอ ดินสอเทียน            -  Paper industry อุตสาหกรรมกระดาษ            -  Plastics industry, acid scavenger อุตสาหกรรมพลาสติก            -  Anti - caking / Anti - tack agent สารที่ป้องกันการจับตัวเป็นก้อน   Remarks: Information listed in the ‘Specification’ section may not be complete. Please do not hesitate to contact us for an official copy of the product specification / certificate of analysis. หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะนี้อาจมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน กรุณาติดต่อบริษัทฯ หากท่านต้องการสำเนาข้อมูลจำเพาะฉบับเต็ม ที่อยู่: 2/2-4 หมู่ 2 ถนนสุขสวัสดิ์ 43 ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  โทรศัพท์: 0-2819-0140-4, 0-2463-8619,  0-2463-6138, 08-1913-4394  โทรสาร: 0-2464-1062, 0-2819-2514  อีเมล์: sales@giantleo.com , service@giantleo.com 

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์, ขายส่งและผู้ผลิตเคมีภัณฑ์, เคมีภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์และเครื่องใช้ของโรงงาน

  ดูรายละเอียด
 • Calcium Sulphate แคลเซียมซัลเฟท

  Calcium Sulphate แคลเซียมซัลเฟท CAS No.: 10101-41-4 Formula: CaSO4.2H2O Synonym(s): Calcium Sulfate,gypsum ชื่ออื่น: ยิปชัม Grade: Food grade / Industrial เกรด: อาหาร / อุตสาหกรรม Physical description: White free flowing powder, odourless ลักษณะ: ผงละเอียด สีขาว ไม่มีกลิ่น Country of Origin: Thailand แหล่งผลิต: ประเทศไทย Specification : CaSO4 2H2O content : 98.0% Min Chloride, Cl : 0.03% Max Iron, Fe : 10 ppm Max Arsenic, As : 3 ppm Max Heavy Metal, Pb : 10 ppm Max Insoluble (in HCl) : 0.1% Max Packaging : 25 kg., PP woven bag ขนาดบรรจุ : 25 กก. Application การใช้งาน :            -  Soya products (ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง)            -  Yeast fermentation (หมัก บ่ม ยีสต์)            -  Drying agent in building materials (สารดูดความชื้นใช้ในวัสดุก่อสร้าง)            -  Impression material in dentistry (วัสดุพิมพ์ฟัน)   Remarks: Information listed in the ‘Specification’ section may not be complete. Please do not hesitate to contact us for an official copy of the product specification / certificate of analysis. หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะนี้อาจมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน กรุณาติดต่อบริษัทฯ หากท่านต้องการสำเนาข้อมูลจำเพาะฉบับเต็ม ที่อยู่: 2/2-4 หมู่ 2 ถนนสุขสวัสดิ์ 43 ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  โทรศัพท์: 0-2819-0140-4, 0-2463-8619,  0-2463-6138, 08-1913-4394  โทรสาร: 0-2464-1062, 0-2819-2514  อีเมล์: sales@giantleo.com , service@giantleo.com 

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์, ขายส่งและผู้ผลิตเคมีภัณฑ์, ที่ปรึกษาและวิเคราะห์เคมี

  ดูรายละเอียด
 • Caustic Soda Flakes 98% โซดาไฟเกร็ด 98%

  Caustic Soda Flakes 98% โซดาไฟเกร็ด 98% CAS No.: 1310-73-2 Formula: NaOH Synonym(s): sodium hydroxide, sodium oxidanide ชื่ออื่น: โซเดียมไฮคร็อกไซด์ , โซเดียมอ็อกซิดาไนด์ Grade: Industrial (98% conc.) เกรด: อุตสาหกรรม (ความเข้มข้น 98%) Physical description: Solid, White Flakes ลักษณะ: ของแข็ง เกร็ด สีขาว Country of Origin: Thailand / China แหล่งผลิต: ประเทศไทย / ประเทศจีน Specification : NaOH : 98.00% Min Packaging : 25 kg.,net (flakes), PP woven bag ขนาดบรรจุ : 25 กก. สุทธิ (เกร็ด) Application การใช้งาน :            -  Cleaning agent น้ำยาทำความสะอาด            -  pH adjustment, Water treatment ปรับ pH การบำบัดน้ำ            -  Drain opener ล้างท่อ            -  Paint stripper ล้างสี            -  Common chemical in several industries เป็นสารเคมีพื้นฐานที่ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม   Remarks: Information listed in the ‘Specification’ section may not be complete. Please do not hesitate to contact us for an official copy of the product specification / certificate of analysis. หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะนี้อาจมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน กรุณาติดต่อบริษัทฯ หากท่านต้องการสำเนาข้อมูลจำเพาะฉบับเต็ม ที่อยู่: 2/2-4 หมู่ 2 ถนนสุขสวัสดิ์ 43 ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  โทรศัพท์: 0-2819-0140-4, 0-2463-8619,  0-2463-6138, 08-1913-4394  โทรสาร: 0-2464-1062, 0-2819-2514  อีเมล์: sales@giantleo.com , service@giantleo.com 

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์, เคมีภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์และเครื่องใช้ของโรงงาน, ขายส่งและผู้ผลิตเคมีภัณฑ์

  ดูรายละเอียด
 • Caustic Soda Solution 50% โซดาไฟน้ำ 50%

  Caustic Soda Solution 50% โซดาไฟน้ำ 50% CAS No.: 1310-73-2 Formula: NaOH Synonym(s): sodium hydroxide, sodium oxidanide ชื่ออื่น: โซเดียมไฮคร็อกไซด์, โซเดียมอ๊อกซิดาไนด์ Grade: Industrial (50% conc.) เกรด: อุตสาหกรรม (ความเข้มข้น 50%) Physical description: Translucent liquid ลักษณะ: ของเหลว ไม่มีสี Country of Origin: Thailand แหล่งผลิต: ประเทศไทย Specification : NaOH : 50±0.5% Na2CO3 : 0.5% Max NaCl : 0.05% Max Fe2O3 : 0.002% Max Packaging : 30 kg., 1000 kg., 1500 kg. (solution) ขนาดบรรจุ : 30 กก., 1000 กก., 1500 กก. (น้ำ) Application การใช้งาน :            -  Cleaning agent น้ำยาทำความสะอาด            -  pH adjustment, Water treatment ปรับ pH การบำบัดน้ำ            -  Drain opener ล้างท่อ            -  Paint stripper ล้างสี            -  Common chemical in several industries เป็นสารเคมีพื้นฐานที่ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม   Remarks: Information listed in the ‘Specification’ section may not be complete. Please do not hesitate to contact us for an official copy of the product specification / certificate of analysis. หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะนี้อาจมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน กรุณาติดต่อบริษัทฯ หากท่านต้องการสำเนาข้อมูลจำเพาะฉบับเต็ม ที่อยู่: 2/2-4 หมู่ 2 ถนนสุขสวัสดิ์ 43 ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  โทรศัพท์: 0-2819-0140-4, 0-2463-8619,  0-2463-6138, 08-1913-4394  โทรสาร: 0-2464-1062, 0-2819-2514  อีเมล์: sales@giantleo.com , service@giantleo.com 

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์, ขายส่งและผู้ผลิตเคมีภัณฑ์, เคมีภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์และเครื่องใช้ของโรงงาน

  ดูรายละเอียด
 • DEG, DiEthylene Glycol ไดเอทิลีน ไกลคอล

  DEG, DiEthylene Glycol ไดเอทิลีน ไกลคอล CAS No.: 111-46-6 Synonym(s): - ชื่ออื่น: - Grade: Industrial เกรด: อุตสาหกรรม Physical description: Translucent liquid ลักษณะ: ของเหลว ไม่มีสี Country of Origin: Thailand แหล่งผลิต: ประเทศไทย Specification : DEG : 99.8% Min Packaging : 200 kg., 1000 kg. ขนาดบรรจุ : 200 กก., 1000 กก. Application การใช้งาน :            -  production of unsat. Polyester resin (UPS)            -  plasticizers   Remarks: Information listed in the ‘Specification’ section may not be complete. Please do not hesitate to contact us for an official copy of the product specification / certificate of analysis. หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะนี้อาจมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน กรุณาติดต่อบริษัทฯ หากท่านต้องการสำเนาข้อมูลจำเพาะฉบับเต็ม ที่อยู่: 2/2-4 หมู่ 2 ถนนสุขสวัสดิ์ 43 ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  โทรศัพท์: 0-2819-0140-4, 0-2463-8619,  0-2463-6138, 08-1913-4394  โทรสาร: 0-2464-1062, 0-2819-2514  อีเมล์: sales@giantleo.com , service@giantleo.com 

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

  ดูรายละเอียด
 • Ethanol เอทานอล 95%, 99%

  Ethanol เอทานอล 95%, 99% CAS No.: 64-17-5 Formula: C2H5OH Synonym(s): ethyl alcohol, drinking alcohol ชื่ออื่น: เอทิลแอลกอฮอล์ Grade: Industrial / Lab grade (also available upon request) 95% / 99% เกรด: อุตสาหกรรม / ห้องทดลอง (สำหรับเกรดห้องทดลองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้), 95% / 99% Physical description: Transparent liquid ลักษณะ: ของเหลวไม่มีสี Country of Origin: Thailand แหล่งผลิต: ประเทศไทย Specification : Purity : 95.0% Min / 99.0% Min Packaging : 20L., 200L., pail, drum ขนาดบรรจุ : 20, 200 ลิตร, ถัง Application การใช้งาน :            -  Antiseptic ฆ่าเชื้อ            -  Soaps/ detergent สบู่            -  Fuel เชื้อเพลิง            -  Solvent ตัวทำละลาย            -  Low-temp liquid   Remarks: Information listed in the ‘Specification’ section may not be complete. Please do not hesitate to contact us for an official copy of the product specification / certificate of analysis. หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะนี้อาจมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน กรุณาติดต่อบริษัทฯ หากท่านต้องการสำเนาข้อมูลจำเพาะฉบับเต็ม ที่อยู่: 2/2-4 หมู่ 2 ถนนสุขสวัสดิ์ 43 ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  โทรศัพท์: 0-2819-0140-4, 0-2463-8619,  0-2463-6138, 08-1913-4394  โทรสาร: 0-2464-1062, 0-2819-2514  อีเมล์: sales@giantleo.com , service@giantleo.com 

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์, ขายส่งและผู้ผลิตเคมีภัณฑ์, เคมีภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์และเครื่องใช้ของโรงงาน

  ดูรายละเอียด
 • Ethyl Vanillin ผงแป้งหอม

  Vanillin วานิลลิน CAS No.: 121-32-4 Formula: C9H10O3 Synonym(s): ethyl vanillin ชื่ออื่น: เอทิลวานิลลิน Grade: Food เกรด: อาหาร Physical description: white crystalline powder ลักษณะ: ผงคริสตัลไลน์ สีขาว Country of Origin: Norway แหล่งผลิต: ประเทศนอร์เวย์ Specification : Purity : 95.0% Min / 99.0% Min Packaging : 25 kg. PP woven bag ขนาดบรรจุ : 25 กก. Application การใช้งาน :            -  flavorant กลิ่นวานิลา            -  Soaps/ detergent สบู่            -  Fuel เชื้อเพลิง            -  Solvent ตัวทำละลาย            -  Low-temp liquid   Remarks: Information listed in the ‘Specification’ section may not be complete. Please do not hesitate to contact us for an official copy of the product specification / certificate of analysis. หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะนี้อาจมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน กรุณาติดต่อบริษัทฯ หากท่านต้องการสำเนาข้อมูลจำเพาะฉบับเต็ม ที่อยู่: 2/2-4 หมู่ 2 ถนนสุขสวัสดิ์ 43 ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  โทรศัพท์: 0-2819-0140-4, 0-2463-8619,  0-2463-6138, 08-1913-4394  โทรสาร: 0-2464-1062, 0-2819-2514  อีเมล์: sales@giantleo.com , service@giantleo.com 

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

  ดูรายละเอียด
 • Formalin 37% น้ำยาฟอร์มาลิน

  Formalin 37% น้ำยาฟอร์มาลิน CAS No.: 50-00-0 Formula: CH2O Synonym(s): Formaldehyde, methanal ชื่ออื่น: ฟอร์มัลดีไฮด์, เมทานาล Grade: Industrial, 37% เกรด: อุตสาหกรรม, 37% Physical description: Transparent liquid, colourless ลักษณะ: ของเหลวใสไม่มีสี Country of Origin: Thailand แหล่งผลิต: ประเทศไทย Specification : Formaldehyde content : 37.0 – 40.0% Packaging : 20 kg., pail ขนาดบรรจุ : 20 กก, ถัง Application การใช้งาน :            -  Industrial raw material for chemical production วัตถุดิบในอุตสาหกรรมเคมี            -  Disinfectant / biocide สารฆ่าเชื้อ ชีวฆาต            -  Industrial preservative สารกันเน่าเสีย   Remarks: Information listed in the ‘Specification’ section may not be complete. Please do not hesitate to contact us for an official copy of the product specification / certificate of analysis. หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะนี้อาจมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน กรุณาติดต่อบริษัทฯ หากท่านต้องการสำเนาข้อมูลจำเพาะฉบับเต็ม ที่อยู่: 2/2-4 หมู่ 2 ถนนสุขสวัสดิ์ 43 ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  โทรศัพท์: 0-2819-0140-4, 0-2463-8619,  0-2463-6138, 08-1913-4394  โทรสาร: 0-2464-1062, 0-2819-2514  อีเมล์: sales@giantleo.com , service@giantleo.com 

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์, ขายส่งและผู้ผลิตเคมีภัณฑ์, เคมีภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์และเครื่องใช้ของโรงงาน

  ดูรายละเอียด
 • Formic Acid 30% กรดมด

  Formic Acid 30% กรดมด CAS No.: 64-18-6 Formula: CH2O2 Synonym(s): Methanoic acid ชื่ออื่น: เมทาโนอิก, กรดฟอร์มิค Grade: Industrial, 30% / 85% / 90% เกรด: อุตสาหกรรม, 30% / 85% / 90% Physical description: Transparent liquid, colourless ลักษณะ: ของเหลวใสไม่มีสี Country of Origin: Thailand / Germany แหล่งผลิต: ประเทศไทย / ประเทศเยอรมัน Specification : CH2O2 : 30.0% Min / 85.0% Min (Thailand) / 90.0% Min (Germany) Packaging : 25 kg., 1000 kg., pail, IBC ขนาดบรรจุ : 25 กก, 1000 กก, ถัง Application การใช้งาน :            -  Coagulant, rubber industry สารโคแอกกูแลนด์ อุตสาหกรรมยาง            -  Antibacterial agent, livestock feed สารมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย อาหารสัตว์            -  Preservative, livestock feed สารกันเน่าเสีย อาหารสัตว์            -  Tanning, leather industry สารฟอกหนัง อุตสาหกรรมเครื่องหนัง            -  Dyeing, textile industry สารย้อม อุตสาหกรรมผ้า            -  Cleaning products น้ำยาทำความสะอาด   Remarks: Information listed in the ‘Specification’ section may not be complete. Please do not hesitate to contact us for an official copy of the product specification / certificate of analysis. หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะนี้อาจมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน กรุณาติดต่อบริษัทฯ หากท่านต้องการสำเนาข้อมูลจำเพาะฉบับเต็ม ที่อยู่: 2/2-4 หมู่ 2 ถนนสุขสวัสดิ์ 43 ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  โทรศัพท์: 0-2819-0140-4, 0-2463-8619,  0-2463-6138, 08-1913-4394  โทรสาร: 0-2464-1062, 0-2819-2514  อีเมล์: sales@giantleo.com , service@giantleo.com 

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

  ดูรายละเอียด
 • Hydrochloric Acid กรดเกลือ 35%

  Hydrochloric Acid กรดเกลือ 35% CAS No.: 647-01-0 Formula: HCl Synonym(s): Muriatic acid, Spirit(s) of Salt, Chlorane ชื่ออื่น: กรดไฮโดรคลอริก, มูเรียติกแอซิด Grade: Industrial, 35% เกรด: อุตสาหกรรม, 35% Physical description: Transparent liquid, colourless ลักษณะ: ของเหลวใสไม่มีสี Country of Origin: Thailand แหล่งผลิต: ประเทศไทย Specification : HCl : 35±0.5 Min Packaging : 25 kg., 1000 kg., pail, IBC ขนาดบรรจุ : 25 กก, 1000 กก, ถัง Application การใช้งาน :            -  Industrial raw material for chemical production วัตถุดิบในอุตสาหกรรมเคมี            -  pH control ปรับค่า pH            -  Cleaning products น้ำยาทำความสะอาด   Remarks: Information listed in the ‘Specification’ section may not be complete. Please do not hesitate to contact us for an official copy of the product specification / certificate of analysis. หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะนี้อาจมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน กรุณาติดต่อบริษัทฯ หากท่านต้องการสำเนาข้อมูลจำเพาะฉบับเต็ม ที่อยู่: 2/2-4 หมู่ 2 ถนนสุขสวัสดิ์ 43 ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  โทรศัพท์: 0-2819-0140-4, 0-2463-8619,  0-2463-6138, 08-1913-4394  โทรสาร: 0-2464-1062, 0-2819-2514  อีเมล์: sales@giantleo.com , service@giantleo.com 

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

  ดูรายละเอียด
 • Hydrogen Peroxide 50% ไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์

  Hydrogen Peroxide 50% ไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ CAS No.: 7722-84-1 Formula: H2O2 Synonym(s): Hydrogen dioxide ชื่ออื่น: ไฮโดรเจน ไดออกไซด์ Grade: Industrial, 50% เกรด: อุตสาหกรรม, 50% Physical description: Transparent liquid, colourless ลักษณะ: ของเหลวใสไม่มีสี Country of Origin: Thailand แหล่งผลิต: ประเทศไทย Specification : H2O2 : 50% Min Packaging : 35 kg., plastic drum ขนาดบรรจุ : 35 กก, ถัง Application การใช้งาน :            -  Bleaching agent, Pulp/paper industry สารฟอกสีในอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและกระดาษ            -  Disinfectant สารฆ่าเชื้อ   Remarks: Information listed in the ‘Specification’ section may not be complete. Please do not hesitate to contact us for an official copy of the product specification / certificate of analysis. หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะนี้อาจมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน กรุณาติดต่อบริษัทฯ หากท่านต้องการสำเนาข้อมูลจำเพาะฉบับเต็ม ที่อยู่: 2/2-4 หมู่ 2 ถนนสุขสวัสดิ์ 43 ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  โทรศัพท์: 0-2819-0140-4, 0-2463-8619,  0-2463-6138, 08-1913-4394  โทรสาร: 0-2464-1062, 0-2819-2514  อีเมล์: sales@giantleo.com , service@giantleo.com 

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์, สารที่ใช้ทำความสะอาด, ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

  ดูรายละเอียด
 • Lactic Casein แลคติก คาเซอิน

  Lactic Casein แลคติก คาเซอิน CAS No.: 9000-71-9 Synonym(s): - ชื่ออื่น: - Grade: Industrial, Grade A เกรด: อุตสาหกรรม, เกรด A Physical description: Cream White Powder ลักษณะ: ผงละเอียด สีครีมขาว Country of Origin: China / New Zealand แหล่งผลิต: ประเทศจีน / ประเทศนิวซีแลนด์ Specification : Protein : 92.0% Min Moisture : 12.0% Max Acidity : 45°T Max Insolubility : 0.5 ml/g Max Packaging : 25 kg. paper bag ขนาดบรรจุ : 25 กก. Application การใช้งาน :            -  glue กาว            -  paint สี   Remarks: Information listed in the ‘Specification’ section may not be complete. Please do not hesitate to contact us for an official copy of the product specification / certificate of analysis. หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะนี้อาจมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน กรุณาติดต่อบริษัทฯ หากท่านต้องการสำเนาข้อมูลจำเพาะฉบับเต็ม ที่อยู่: 2/2-4 หมู่ 2 ถนนสุขสวัสดิ์ 43 ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  โทรศัพท์: 0-2819-0140-4, 0-2463-8619,  0-2463-6138, 08-1913-4394  โทรสาร: 0-2464-1062, 0-2819-2514  อีเมล์: sales@giantleo.com , service@giantleo.com 

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

  ดูรายละเอียด
 • Magnesium Oxide

  Magnesium Oxide แมกนีเซียมออกไซด์แมกนีเซีย CAS No.: 1309-48-4 Synonym(s): Magnesia ชื่ออื่น: แมกนีเซียมออกไซด์แมกนีเซีย Grade: Industrial เกรด: อุตสาหกรรม Physical description: White Powder ลักษณะ: ผงสีขาว Country of Origin: China แหล่งผลิต: ประเทศจีน Specification : Mg      : 95.0% Packaging : 25 kg., paperbag ขนาดบรรจุ : 25 กก. Application การใช้งาน :            -  ceramics เซรามิค            -  paint สี            -  insulator ฉนวน            -  rubber ยาง   Remarks: Information listed in the ‘Specification’ section may not be complete. Please do not hesitate to contact us for an official copy of the product specification / certificate of analysis. หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะนี้อาจมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน กรุณาติดต่อบริษัทฯ หากท่านต้องการสำเนาข้อมูลจำเพาะฉบับเต็ม ที่อยู่: 2/2-4 หมู่ 2 ถนนสุขสวัสดิ์ 43 ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  โทรศัพท์: 0-2819-0140-4, 0-2463-8619,  0-2463-6138, 08-1913-4394  โทรสาร: 0-2464-1062, 0-2819-2514  อีเมล์: sales@giantleo.com , service@giantleo.com 

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

  ดูรายละเอียด
 • Methanol เมทานอล

  Methanol เมทานอล CAS No.: 67-56-1 Formula: CH3OH Synonym(s): methyl alcohol ชื่ออื่น: เมทิลแอลกอฮอล์ Grade: Industrial / Lab grade เกรด: อุตสาหกรรม / ห้องทดลอง Physical description: Transparent liquid, colourless ลักษณะ: ของเหลวใสไม่มีสี Country of Origin: Thailand (Industrial) / Belgium (Lab grade) แหล่งผลิต: ประเทศไทย (อุตสาหกรรม) / ประเทศเบลเยียม (ห้องทดลอง) Specification : Purity : 99.80% Min (Industrial)   99.80% Min (Lab grade) Packaging : 20L., 200L., pail, drum (industrial) / 2.5L., glass bottle (lab grade) ขนาดบรรจุ : 20, 200 ลิตร, ถัง (อุตสาหกรรม) / 2.5 ลิตร, ขวดแก้ว (ห้องทดลอง) Application การใช้งาน :            -  glue Industrial raw material for chemical production วัตถุดิบในอุตสาหกรรมเคมี            -  Solvent สารทำละลาย   Remarks: Information listed in the ‘Specification’ section may not be complete. Please do not hesitate to contact us for an official copy of the product specification / certificate of analysis. หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะนี้อาจมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน กรุณาติดต่อบริษัทฯ หากท่านต้องการสำเนาข้อมูลจำเพาะฉบับเต็ม ที่อยู่: 2/2-4 หมู่ 2 ถนนสุขสวัสดิ์ 43 ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  โทรศัพท์: 0-2819-0140-4, 0-2463-8619,  0-2463-6138, 08-1913-4394  โทรสาร: 0-2464-1062, 0-2819-2514  อีเมล์: sales@giantleo.com , service@giantleo.com 

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

  ดูรายละเอียด
 • Oil Colours / Dyestuff สีละลายในน้ำมัน สีย้อม

  Oil Colours / Dyestuff สีละลายในน้ำมัน สีย้อม Product: Organic solvent soluble dyes สินค้า: สีย้อม ละลายได้ในสารทำละลายอินทรี Grade: Industrial เกรด: อุตสาหกรรม Country of Origin: Korea แหล่งผลิต: ประเทศเกาหลี Product Description  : Characteristics : High solubility in wide ranges of organic solvent such as alcohol, ester, ether, ketone, oil, wax. Chemical structure : Azo, azo-metal complex, anthraquinone, azine Can be used in            -  Plastic (PS, PP, ABS, MA, UF Resin, Acrylic Resin etc.)            -  Paint – oil stain, baking enamel, rubber stain            -  Printing ink – aniline ink, gravure ink, metalized foil ink            -  Oil & fat products – shoe polish, floor polish, fancy candles, soaps, leather            -  Petroleum products – gasoline, diesel oil, lubricant, grease            -  Office requisites – felt-tip pen ink, ball point pen ink, carbon paper, typewriter ribbon, printer ribbon ink            -  Leather products – colouring leather            -  Industrial inks – marking ink, coding ink, stamping ink, stencilling ink            -  Smoke colours   รายละเอียดสินค้า  : ลักษณะเฉพาะ : ละลายได้ดีในสารทำละลายอินทรีโดยเฉพาะกลุ่มสาร แอลกอฮอล์ เอสเทอร์ อีเทอร์ คีโทน น้ำมัน และ แว็กซ์ ส่วนประกอบทางเคมี : สารกลุ่ม azo azo-metal คอมแพล็กซ์ แอนธราควิโนน azine ใช้สำหรับ            -  พลาสติก (โพลีสไตรีน , โพลีพรอพิลีน, เอบีเอส, เอ็มเอ, ยูเรียฟอร์มัลดิฮาย เรซิน, อคริลิกเรซิน ฯลฯ)            -  สี (oil stain, baking enamel, rubber stain)            -  Printing ink – aniline ink, gravure ink, metalized foil ink            -  หมึกพิมพ์ (อนิลีน หมึกอันภาพ หมึกสีเงา)            -  สินค้าปิโตรเลียม (น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น จาระบี)            -  อุปกรณ์ในออฟฟิส (หมึกปากกาเมจิค หมึกปากกาลูกลื่น กระดาษคาร์บอน หมึกเครื่องพิมพ์ดีด หมึกปริ้นเตอร์)            -  สินค้าหนังแท้            -  หมึกอุตสาหกรรม (หมึกสำหรับหมายเสื้อผ้า หมึกพิมพ์ชนิดแห้งเร็ว หมึกปั๊ม หมึกสกรีน)            -  ควันสี Packaging : 4 kg., 5 kg. /box (varies with the density of the shade) ขนาดบรรจุ : 4 กก., 5 กก. /กล่อง (ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของสีนั้นๆ)   Remarks: Information listed in the ‘Specification’ section may not be complete. Please do not hesitate to contact us for an official copy of the product specification / certificate of analysis. หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะนี้อาจมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน กรุณาติดต่อบริษัทฯ หากท่านต้องการสำเนาข้อมูลจำเพาะฉบับเต็ม ที่อยู่: 2/2-4 หมู่ 2 ถนนสุขสวัสดิ์ 43 ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  โทรศัพท์: 0-2819-0140-4, 0-2463-8619,  0-2463-6138, 08-1913-4394  โทรสาร: 0-2464-1062, 0-2819-2514  อีเมล์: sales@giantleo.com , service@giantleo.com 

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

  ดูรายละเอียด
 • Oxalic Acid กรดออกซาลิก

  Oxalic Acid กรดออกซาลิก CAS No.: 144-62-7 Synonym(s): - ชื่ออื่น: - Grade: Food / Industrial เกรด: อาหาร / อุตสาหกรรม Physical description: White crystalline powder ลักษณะ: ผงคริสตัล สีขาว Country of Origin: China แหล่งผลิต: ประเทศจีน Specification : Purity : 99.6% Min Heavy metal, Pb : 0.001% Max Iron, Fe : 0.0015% Max Packaging : 25 kg. ขนาดบรรจุ : 25 กก. Application การใช้งาน :            -  wood industry, stain remover ฟอกไม้            -  Mordant / dye fixative, dyeing process กระบวนการย้อมสีผ้า            -  Bleaching / cleaning agent สารฟอก สารทำความสะอาด   Remarks: Information listed in the ‘Specification’ section may not be complete. Please do not hesitate to contact us for an official copy of the product specification / certificate of analysis. หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะนี้อาจมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน กรุณาติดต่อบริษัทฯ หากท่านต้องการสำเนาข้อมูลจำเพาะฉบับเต็ม ที่อยู่: 2/2-4 หมู่ 2 ถนนสุขสวัสดิ์ 43 ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  โทรศัพท์: 0-2819-0140-4, 0-2463-8619,  0-2463-6138, 08-1913-4394  โทรสาร: 0-2464-1062, 0-2819-2514  อีเมล์: sales@giantleo.com , service@giantleo.com 

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

  ดูรายละเอียด

คำค้นสินค้า