บริษัท ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด จำกัด

0-2819-0140-4, 0-2463-8619, 0-2463-6138, 08-1913-4394
service@giantleo.com

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อสินค้า: DEG, DiEthylene Glycol ไดเอทิลีน ไกลคอล

ข้อมูลที่ต้องการ
ยกเลิก