หน้าแรก » Product List

ผู้นำเข้าและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ - ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด

LIST OF PRODUCTS

LIST OF PRODUCTS
> A
> B
> C
> D-F
> G-K
> L-M
> N-P
> S
> T-V
> W-Z

A


กรดอะซิติก และ อะซิเตท


อะซิโตน


อะคริลิคอิมัลชั่น


แอคทีเวทเตทอลูมิน่า


แอคทีเวทเตท คาร์บอน


กรดอะดิพิก


เคมีการเกษตร


แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท


อะลูมินากัมมันต์


อลูมิเนียม คลอไรด์


อลูมิเนียม ฟลูออไรด์


อลูมิเนียม ฟอร์เมท


อลูมิเนียม ผง และ เพสต์


อลูมิเนียม สิลิเกต


อลูมิเนียม สเตียเรท


อลูมิเนียม ซัลเฟท


อลูมิเนียม โซลูชั่น


แอมโมเนียม คาร์บอเนต


แอมโมเนียม คลอไรด์


แอมโมเนียม ไบโครเมต


อลูมิเนียม ฟลูออไรด์


แอมโมเนียม ซัลเฟท


เอมิลอะซิเตท


เอมิล แอลกอฮอล


อะนิลีน


แอนตี้โฟม สารลดฟอง


แอนติโมนี ออกไซด์


แอนติโมนีซัลเฟท


แอนตี้ออกซิแดนท์


อาร์เซนิก ไตรออกไซด์


กรดแอสคอร์บิค วิตามินซี

B


แบเรียมคาร์บอเนต


แบเรียมคลอไรด์


แบเรียมไฮดรอกไซด์


แบเรียมไนเตรท


แบเรียมซัลเฟท


ปิโตรเลียมเบสออยล์


เบนโทไนท์


เบนซาโคเนียม คลอไรด์


เบนซีน


กรดเบนโซอิก


เบนซิล แอลกอฮอล์


เบนซิล คลอไรด์


ไบฟีนอล


สารฟอกขาว


ยาพอง


บอแรกซ์


กรดบอริก


บิวทิลอะซิเทต


บิวทิล แอลกอฮอล์


บิวทิลคาร์บิทอล โซลเว้นท์


บิวทิลเซลโลโซลฟ์ โซลเว้นท์


บิวทิล ไกลคอล อีเทอร์

C


เกลือของแคดเมียม


แคลเซียม คาร์บอเนต


แคลเซียม คาร์ไบด์


แคลเซียม คลอไรด์


แคลเซียม ฟอร์เมท


แคลเซียม ไฮดรอกไซด์


แคลเซียม ไฮโปคลอไรท์


แคลเซียม แนพทีเนต


แคลเซียม ออกไซด์


แคลเซียมฟอสเฟท


แคลเซียม สเตียเรท


แคลเซียม ซัลเฟท/ ยิปซัม


แคลเซียม แอคทีเวทเตท


คาร์บอน แบล็ค


คาร์บอน เททราคลอไรด์


คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส


คาซีน


โซดาไฟ


ซิทิว แอลกอฮอล์


ผงคลอรีน


กรดโครมิค


โครมิค ออกไซด์


กรดซิตริก กรดมะนาว


น้ำยาทำความสะอาด สารทำความสะอาด


เกลือของโคบอลต์


คอปเปอร์ ออกซีคลอไรด์


คอปเปอร์ซัลเฟท


สารกันสนิม น้ำยากันสนิม


กรดคลีไซลิก


ไซคลาเมต


ไซโคลเฮกเซน


ไซโคลเฮกซานอล


ไซโคลเฮกซาโนน

D-F


เด็กโตรส


ไดเบสิกเลดฟอสเฟท


ไดเบสิกเลดสเตียเรท


ไดบิวทิลฟทาเลท


ไดเอทานอลเอมีน


ไดเอทิลีน ไกลคอล


ไดเอทิล ฟทาเลท


ไดเมทิลฟอร์มัลดิไฮด์


ไดเมทิลฟทาเลท


ไดออกทิลฟทาเลท


สารช่วยการกระจายตัว


โดเดซิลเบนซีนซัลโฟนิค


โดโลไมท์


อิมัลซิไฟเออร์ตัวกระทำอิมัลชัน


เอทานอลเอมีน


เอทธิลอะซีเทต


เอทิล แอลกอฮอล์


อีดีทีเอ เอทิลีนไดเอมีน เตตราอะซิติคแอซิด


เอทิลีน ไกลคอล โมโน


เอทิลีน วานิลลิน


เฟอร์ริก คลอไรด์


เฟอร์รัสซัลเฟท


ปุ๋ย


สารช่วยกรอง


ฟอร์มาลดีไฮด์


กรดฟอร์มิก กรดมด


กรดฟูมาริก


ผงเบา ซิลิก้าฟูม

G-K


เจลาติน


เม็ดกันเดือด เม็ดแก้วขัด กลาสบีด


กลูโคส


กาว กาวอุตสาหกรรม


กลีเซอรีน


กลีเซอรอล โมโนสเตียเรท


กราไฟท์ แกรไฟท์


กัมเรซิน


กัวกัม


ยิบซัม ยิปซัม / แคลเซียม ซัลเฟท


เฮกเซน


เฮกซิลีน ไกลคอล


ไฮเดรตไลม์
ปูนขาวไฮเดรต


ไฮดราซีน


กรดไฮโดรคลอริก กรดเกลือ


ไฮโดรเจน เพอร์ออกไซด์


ยาฆ่าแมลง


เรซินกรองน้ำโดยวิธีแลกเปลี่ยนไอออน เรซินแลกเปลี่ยนไอออน


ไอรอนออกไซด์


ไอโซบิวทานอล/
ไอโซบิวทิล แอลกอฮอล์


ไอโซโพรพานอล


เคโอลิน เคาลิน แป้ง

L-M


กรดแลคติก


แล็กโทส


เลดแนฟทีเนต


เลด ไนเทรต


เลด ฟอสเฟต ไดเบซิก


เลดสเตียเรท


เลดสเตียเรท ไดเบซิก


เลซิติน


ไลม์ ไฮเดรตไลม์


ลิโทโพน


น้ำยาหล่อลื่น สารหล่อลื่น


แมกนีเซียม คาร์บอเนต


แมกนีเซียม คลอไรด์


แมกนีเซียม ออกไซด์


แมกนีเซียม ซิลิเขต


เแมกนีเซียม สเตียเรท


แมกนีเซียม ซัลเฟท


กรดมาลิก กรดแอปเปิ้ล


แมงกานีส ออกไซด์


แมงกานีส ซัลเฟท


เมทานอล/เมทิลแอลกอฮอล์


เมทิลีน คลอไรด์


เมทิล เอทิล คีโตน


เมทิล เอทิล คีโตไซม์


เมทิล ไอโซบิวทิลคีโตน


น้ำมันแก้ว น้ำมันขาว น้ำมันมิเนอรัล น้ำมันปิโตรเลียม ปิโตรเลียมเจล


โมโน เอทานอล เอมีน


โมโนโซเดียม กลูตาเมต / ผงชูรส


เฟอร์ริก คลอไรด์


เฟอร์รัสซัลเฟท


ปุ๋ย


สารช่วยกรอง


ฟอร์มาลดีไฮด์


กรดฟอร์มิก กรดมด


กรดฟูมาริก


ผงเบา ซิลิก้าฟูม

N-P


แนฟทาลีน ลูกเหม็น


กรดแนฟทีนิก


กรดไนตริก


โนนิลฟีนอล อีทอกซิเลท


กรดออกซาลิก และ ออกซาเลต


เคมีสำหรับอุตสาหกรรมสี


น้ำมันพาราฟิน


พาราฟินแว็กซ์


พาราฟอร์มัลดีไฮด์


เพกติน


เปอร์คลอโรเอทิลีน


ฟีนอล


กรดฟอสฟอริก


พธาลิคแอนไฮไดรด์


โพลีเอทิลีน


โพลีโพรพิลีน


โพลีสไตรีน


โพลีไวนิล แอลกอฮอล์ (พีวีเอ)


โพลีไวนิล คลอไรด์ (พีวีซี)


โปแตสเซียมไบโครเมต


โปแตสเซียมคาร์บอเนต


โปแตสเซียมคลอเรต


โปแตสเซียมคลอไรด์


โปแตสเซียมซิเทรต


โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์


โปแตสเซียมไอโอไดด์


โปแตสเซียม เมตาไบซัลไฟท์


โปแตสเซียม ไนเตรต


โปแตสเซียม เพอร์แมงกาเนต
ด่างทับทิม


โพรพิลีน ไกลคอล

S


ซัคคาริน


โซเดียมเบนโซเอต


โซเดียม ไบคาร์บอเนต


โซเดียม ไบโครเมต


โซเดียม ไบซัลเฟท


โซดาไฟ โซเดียม คาร์บอเนต


โซเดียม คลอไรด์


โซเดียม ซิเทรต


โซเดียม ฟลูออไรด์ไรด์


โซเดียม ฟลูโอโรซิลิเกต


โซเดียม ฟอร์เมต


โซเดียม กลูโคเทต


โซเดียม เฮกซะ เมต้า ฟอสเฟต


โซเดียม ไฮโดรซัลไฟท์


โซเดียม ไฮดรอกไซด์


โซเดียม ไฮโปคลอไรท์


โซเดียม เมทาซิลิเกต


โซเดียม ไนเตรต


โซเดียม ไนไตรท์


โซเดียม เปอร์บอเรต


โซเดียม ไพโรฟอสเฟต


โซเดียม ซิลิเกต


โซเดียม สเตียเรท


โซเดียม ซัลเฟท


โซเดียม ซัลไฟด์


โซเดียม ซัลไฟท์


โซเดียม ไตรโพลีฟอสเฟต


กรดสเตียริก


กรดซัลฟามิก


กรดซัลฟูริก

T-V


แป้งทาล์ค ทัลคัม


กรดแทนนิก


กรดทาร์ทาริก กรดมะขาม


ไทเทเนียม ไดออกไซด์


เตตระเมทิลไทยูแรม ไดซัลไฟด์


โทลูอีน


ไตรโคลโรอีเตน


ไตรโคลโรเอทิลีน


ไตรเอทานอลเอมีน (ทีอีเอ)


ไตรเอทิลีนไกลคอล


ไตรโซเดียม ฟอสเฟต


สีย้อมกางเกงยีน สีย้อม


ยูเรีย


วานิลิน


วาสลีน


น้ำมันพืช (น้ำมันถั่วเหลือง)


สารวัลคาไนซ์สำหรับการทำยาง

W-Z


แว็กซ์


สแลค แว็กซ์


ไมโครคริสตัลไลน์ แว็กซ์


โพลีเอทิลีน แว็กซ์ (พีอี แว็กซ์)


บีแว็กซ์ ไขผึ้ง


คาร์นูบาร์แว็กซ์ / คาร์นูบาร์ ปาล์ม แว็กซ์


อิมัลชัน แว็กซ์


ปิโตรลาทัม/ ปิโตรเลียม เจลลี่


แว็กซ์ สั่งผสม พิเศษ


มอนตัน แว็กซ์


สารเคมีสำหรับการบำบัดน้ำ


แซนแทนกัม


ไซลีน


ซิงค์ แอมโมเนียม คลอไรด์


ซิงค์ คลอไรด์


ซิงค์ ออกไซด์


ซิงค์ สเตียเรท


ซิงค์ ซัลเฟต