บริษัท ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด จำกัด

0-2819-0140-4, 0-2463-8619, 0-2463-6138
service@giantleo.com

แคตตาล็อกออนไลน์

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Activated Carbon ถ่านกัมมันต์

  Activated Carbon ถ่านกัมมันต์

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Activated Bleaching Earth ดินฟอกสีน้ำมัน

  Activated Bleaching Earth ดินฟอกสีน้ำมัน

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Aluminium Sulphate (sulfate) สารส้มขุ่น

  Aluminium Sulphate (sulfate) สารส้มขุ่น

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Ammonium Chloride แอมโมเนียมคลอไรด์

  Ammonium Chloride แอมโมเนียมคลอไรด์

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Ammonia Water 27% แอมโมเนียน้ำ

  Ammonia Water 27% แอมโมเนียน้ำ

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Bentonite เบนโทไนท์

  Bentonite เบนโทไนท์

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Benzalkonium Chloride เบนซาโคเนียม คลอไรด์

  Benzalkonium Chloride เบนซาโคเนียม คลอไรด์

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Calcium Formate แคลเซียมฟอร์เมท

  Calcium Formate แคลเซียมฟอร์เมท

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Borax บอแร็กซ์

  Borax บอแร็กซ์

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Calcium Hydroxide ปูนขาว

  Calcium Hydroxide ปูนขาว

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Calcium Hypochlorite 65% คลอรีนผง

  Calcium Hypochlorite 65% คลอรีนผง

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Calcium Oxide ปูนขาวร้อน

  Calcium Oxide ปูนขาวร้อน

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Calcium Stearate แคลเซียมสเตียเรท

  Calcium Stearate แคลเซียมสเตียเรท

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Calcium Sulphate แคลเซียมซัลเฟท

  Calcium Sulphate แคลเซียมซัลเฟท

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Caustic Soda Flakes 98% โซดาไฟเกร็ด 98%

  Caustic Soda Flakes 98% โซดาไฟเกร็ด 98%

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Caustic Soda Solution 50% โซดาไฟน้ำ 50%

  Caustic Soda Solution 50% โซดาไฟน้ำ 50%

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - DEG, DiEthylene Glycol ไดเอทิลีน ไกลคอล

  DEG, DiEthylene Glycol ไดเอทิลีน ไกลคอล

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Ethanol เอทานอล 95%, 99%

  Ethanol เอทานอล 95%, 99%

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Ethyl Vanillin ผงแป้งหอม

  Ethyl Vanillin ผงแป้งหอม

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Formalin 37% น้ำยาฟอร์มาลิน

  Formalin 37% น้ำยาฟอร์มาลิน

 • Activated Carbon ถ่านกัมมันต์

  Activated Carbon ถ่านกัมมันต์ CAS No.: 7440-44-0 Formula: C Synonym(s): Activated charcoal ชื่ออื่น: สารกรองน้ำ, ถ่าน Grade: Industrial,Mesh size 8/30,8/16,4/8 and powder เกรด: อุตสาหกรรม PHO 4/8 Physical description: Black powder / granular ลักษณะ: ผงสีดำ เม็ดสีดำ Country of Origin: Thailand / China แหล่งผลิต: ประเทศไ...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Activated Bleaching Earth ดินฟอกสีน้ำมัน

  Activated Bleaching Earth ดินฟอกสีน้ำมัน CAS No.: 70131-50-9 Synonym(s): Activated clay, bleaching clay ชื่ออื่น: ดินฟอกสีน้ำมัน Grade: Food / Industrial (B-TC-2) เกรด: อาหาร / อุตสาหกรรม Physical description: Powder, 200-300 mesh ลักษณะ: ผง สีขาว Country of Origin: China แหล่งผลิต: ประเทศจีน Specification : Ac...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Aluminium Sulphate (sulfate) สารส้มขุ่น

  Aluminium Sulphate (sulfate) สารส้มขุ่น CAS No.: 10043-01-3 Formula: Al2(SO4)3.16H20 Synonym(s): Cake alum ชื่ออื่น: อลูมิเนียมซัลเฟท, สารส้ม Grade: Industrial เกรด: อุตสาหกรรม Physical description: White granule, white lump ลักษณะ: ผง/ ก้อนสีขาวทึบ, สีขาวใส Country of Origin: Thailand แหล่งผลิต: ประเทศไทย Packaging...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Ammonium Chloride แอมโมเนียมคลอไรด์

  Ammonium Chloride แอมโมเนียมคลอไรด์ CAS No.: 12125-02-9 Synonym(s): sal ammoniac ชื่ออื่น: แซล แอมโมนิแอค Grade: Industrial เกรด: อุตสาหกรรม Physical description: White crystal powder ลักษณะ: ผงสีขาว Country of Origin: China แหล่งผลิต: ประเทศจีน Specification : NH4Cl : 99.5% Min Fe : 0.0005% Max Pb : 0.00...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Ammonia Water 27% แอมโมเนียน้ำ

  Ammonia Water 27% แอมโมเนียน้ำ CAS No.: 1336-21-6 Formula: NH4OH Synonym(s): ammonia solution, ammonia liquor ชื่ออื่น: - Grade: Industrial, 27% เกรด: อุตสาหกรรม, 27% Physical description: Transparent solution ลักษณะ: ของเหลว ไม่มีสี Country of Origin: Thailand แหล่งผลิต: ประเทศไทย Specification : NH4OH : 2...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Bentonite เบนโทไนท์

  Bentonite เบนโทไนท์ CAS No.: 1302-78-9 Formula: Al2O3.4(SiO2).H2O Synonym(s): Montmorillonite ชื่ออื่น: ดินเบนโทไนท์ Grade: Industrial, Grade 1 เกรด: อุตสาหกรรม, เกรด 1 Physical description: White powder ลักษณะ: ผงสีขาว Country of Origin: China / Japan แหล่งผลิต: ประเทศจีน / ประเทศญี่ปุ่น Specification : Si...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Benzalkonium Chloride เบนซาโคเนียม คลอไรด์

  Benzalkonium Chloride CAS No.: 8001-54-5 | 63449-41-2 | 139-07-1 Synonym(s): Coco DimethyleBenzyle Ammonium Chloride / Dodecyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride / BZK / BKC / BAC ชื่ออื่น: เบนซาโคเนียม คลอไรด์ / ไดเมททิล เบนซิล แอมโมเนียม คลอไรด์ Grade: Industrial เกรด: อุตสาหกรรม Physical description: Colorless / yellowish transp...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Calcium Formate แคลเซียมฟอร์เมท

  Calcium Formate แคลเซียมฟอร์เมท CAS No.: 544-17-2 Formula: C2H2CaO4 Synonym(s): Formic acid calium salt, calcoform, calcium diformate ชื่ออื่น: ฟอร์มิกแอซิคแคลเซียมซอลท์, แคลโคฟอร์ม, แคลเซียมไดฟอร์เมท Grade: Feed / Industrial เกรด: อาหารสัตว์ / อุตสาหกรรม Physical description: White powder ลักษณะ: ผงสีขาว Country of Origi...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Borax บอแร็กซ์

  Borax บอแร็กซ์ CAS No.: 1303-96-4 Synonym(s): Formic acid calium salt, calcoform, calcium diformate ชื่ออื่น: โซเดียมบอเรท Grade: Industrial เกรด: อุตสาหกรรม Physical description: White granule ลักษณะ: ผง แกรนูล สีขาว Country of Origin: USA แหล่งผลิต: ประเทศสหรัฐอเมริกา Specification : B2O3 : 36.9 - 38.2% Ch...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Calcium Hydroxide ปูนขาว

  Calcium Hydroxide ปูนขาว CAS No.: 1305-62-0 Formula: Ca (OH) 2 Synonym(s): hydrated lime, slaked lime ชื่ออื่น: แคลเซียมไฮดรอกไซด์ Grade: Industrial เกรด: อุตสาหกรรม Physical description: White powder ลักษณะ: ผงสีขาว Country of Origin: Thailand แหล่งผลิต: ประเทศไทย Specification : CaOH2 : 90.0% Min pH : 1...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Calcium Hypochlorite 65% คลอรีนผง

  Calcium Hypochlorite 65% คลอรีนผง CAS No.: 7778-54-3 Formula: Ca(CIO)2 Synonym(s): Bleaching powder, calcium oxychloride, chlorinated lime ชื่ออื่น: ผงฟอกจาง, แคลเซียมไฮโปคลอไรท์, แคลเซียมออกซีคลอไรท์ Grade: Industrial, 65% เกรด: อุตสาหกรรม, 65% Physical description: White granule ลักษณะ: ผงแกรนูลสีขาว Country of Origin: ...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Calcium Oxide ปูนขาวร้อน

  Calcium Oxide ปูนขาวร้อน CAS No.: 1305-78-8 Formula: CaO Synonym(s): quick lime, burnt lime, unslaked lime ชื่ออื่น: แคลเซียมออกไซด์ Grade: Industrial เกรด: อุตสาหกรรม Physical description: Grayish-White powder ลักษณะ: ผงสีเทาขาว Country of Origin: Thailand แหล่งผลิต: ประเทศไทย Specification : CaO : 85.0% Mi...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Calcium Stearate แคลเซียมสเตียเรท

  Calcium Stearate แคลเซียมสเตียเรท CAS No.: 1592-23-0 Formula: C36H70CaO4 Synonym(s): Stearic acid calcium salt ชื่ออื่น: สเตียริกแอซิคแคลเซียมซอลท์ Grade: Industrial เกรด: อุตสาหกรรม Physical description: White powder ลักษณะ: ผงสีขาว Country of Origin: Thailand แหล่งผลิต: ประเทศไทย Specification : Ca content...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Calcium Sulphate แคลเซียมซัลเฟท

  Calcium Sulphate แคลเซียมซัลเฟท CAS No.: 10101-41-4 Formula: CaSO4.2H2O Synonym(s): Calcium Sulfate,gypsum ชื่ออื่น: ยิปชัม Grade: Food grade / Industrial เกรด: อาหาร / อุตสาหกรรม Physical description: White free flowing powder, odourless ลักษณะ: ผงละเอียด สีขาว ไม่มีกลิ่น Country of Origin: Thailand แหล่งผลิต: ประเทศไ...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Caustic Soda Flakes 98% โซดาไฟเกร็ด 98%

  Caustic Soda Flakes 98% โซดาไฟเกร็ด 98% CAS No.: 1310-73-2 Formula: NaOH Synonym(s): sodium hydroxide, sodium oxidanide ชื่ออื่น: โซเดียมไฮคร็อกไซด์ , โซเดียมอ็อกซิดาไนด์ Grade: Industrial (98% conc.) เกรด: อุตสาหกรรม (ความเข้มข้น 98%) Physical description: Solid, White Flakes ลักษณะ: ของแข็ง เกร็ด สีขาว Country of Origin...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Caustic Soda Solution 50% โซดาไฟน้ำ 50%

  Caustic Soda Solution 50% โซดาไฟน้ำ 50% CAS No.: 1310-73-2 Formula: NaOH Synonym(s): sodium hydroxide, sodium oxidanide ชื่ออื่น: โซเดียมไฮคร็อกไซด์, โซเดียมอ๊อกซิดาไนด์ Grade: Industrial (50% conc.) เกรด: อุตสาหกรรม (ความเข้มข้น 50%) Physical description: Translucent liquid ลักษณะ: ของเหลว ไม่มีสี Country of Origin: Thai...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • DEG, DiEthylene Glycol ไดเอทิลีน ไกลคอล

  DEG, DiEthylene Glycol ไดเอทิลีน ไกลคอล CAS No.: 111-46-6 Synonym(s): - ชื่ออื่น: - Grade: Industrial เกรด: อุตสาหกรรม Physical description: Translucent liquid ลักษณะ: ของเหลว ไม่มีสี Country of Origin: Thailand แหล่งผลิต: ประเทศไทย Specification : DEG : 99.8% Min Packaging : 200 kg., 1000 kg. ขนาดบรรจุ :...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Ethanol เอทานอล 95%, 99%

  Ethanol เอทานอล 95%, 99% CAS No.: 64-17-5 Formula: C2H5OH Synonym(s): ethyl alcohol, drinking alcohol ชื่ออื่น: เอทิลแอลกอฮอล์ Grade: Industrial / Lab grade (also available upon request) 95% / 99% เกรด: อุตสาหกรรม / ห้องทดลอง (สำหรับเกรดห้องทดลองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้), 95% / 99% Physical description: Transparent liquid ลั...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Ethyl Vanillin ผงแป้งหอม

  Vanillin วานิลลิน CAS No.: 121-32-4 Formula: C9H10O3 Synonym(s): ethyl vanillin ชื่ออื่น: เอทิลวานิลลิน Grade: Food เกรด: อาหาร Physical description: white crystalline powder ลักษณะ: ผงคริสตัลไลน์ สีขาว Country of Origin: Norway แหล่งผลิต: ประเทศนอร์เวย์ Specification : Purity : 95.0% Min / 99.0% Min Pack...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Formalin 37% น้ำยาฟอร์มาลิน

  Formalin 37% น้ำยาฟอร์มาลิน CAS No.: 50-00-0 Formula: CH2O Synonym(s): Formaldehyde, methanal ชื่ออื่น: ฟอร์มัลดีไฮด์, เมทานาล Grade: Industrial, 37% เกรด: อุตสาหกรรม, 37% Physical description: Transparent liquid, colourless ลักษณะ: ของเหลวใสไม่มีสี Country of Origin: Thailand แหล่งผลิต: ประเทศไทย Specification ...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

คำค้นสินค้า