บริษัท ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด จำกัด

0-2819-0140-4, 0-2463-8619, 0-2463-6138
service@giantleo.com

แคตตาล็อกออนไลน์

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Activated Bleaching Earth ดินฟอกสีน้ำมัน

  Activated Bleaching Earth ดินฟอกสีน้ำมัน

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Ammonium Chloride แอมโมเนียมคลอไรด์

  Ammonium Chloride แอมโมเนียมคลอไรด์

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Ammonia Water 27% แอมโมเนียน้ำ

  Ammonia Water 27% แอมโมเนียน้ำ

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Bentonite เบนโทไนท์

  Bentonite เบนโทไนท์

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Calcium Formate แคลเซียมฟอร์เมท

  Calcium Formate แคลเซียมฟอร์เมท

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Calcium Hypochlorite 65% คลอรีนผง

  Calcium Hypochlorite 65% คลอรีนผง

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Calcium Oxide ปูนขาวร้อน

  Calcium Oxide ปูนขาวร้อน

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Calcium Stearate แคลเซียมสเตียเรท

  Calcium Stearate แคลเซียมสเตียเรท

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Caustic Soda Flakes 98% โซดาไฟเกร็ด 98%

  Caustic Soda Flakes 98% โซดาไฟเกร็ด 98%

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Caustic Soda Solution 50% โซดาไฟน้ำ 50%

  Caustic Soda Solution 50% โซดาไฟน้ำ 50%

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Ethanol เอทานอล 95%, 99%

  Ethanol เอทานอล 95%, 99%

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Ethyl Vanillin ผงแป้งหอม

  Ethyl Vanillin ผงแป้งหอม

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Formalin 37% น้ำยาฟอร์มาลิน

  Formalin 37% น้ำยาฟอร์มาลิน

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Formic Acid 30% กรดมด

  Formic Acid 30% กรดมด

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Hydrochloric Acid กรดเกลือ 35%

  Hydrochloric Acid กรดเกลือ 35%

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Hydrogen Peroxide 50% ไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์

  Hydrogen Peroxide 50% ไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Methanol เมทานอล

  Methanol เมทานอล

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Oil Colours / Dyestuff สีละลายในน้ำมัน สีย้อม

  Oil Colours / Dyestuff สีละลายในน้ำมัน สีย้อม

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Oxalic Acid กรดออกซาลิก

  Oxalic Acid กรดออกซาลิก

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Poly Aluminium Chloride, PAC โพลีอลูมิเนียมคลอไรด์

  Poly Aluminium Chloride, PAC โพลีอลูมิเนียมคลอไรด์

 • Activated Bleaching Earth ดินฟอกสีน้ำมัน

  Activated Bleaching Earth ดินฟอกสีน้ำมัน CAS No.: 70131-50-9 Synonym(s): Activated clay, bleaching clay ชื่ออื่น: ดินฟอกสีน้ำมัน Grade: Food / Industrial (B-TC-2) เกรด: อาหาร / อุตสาหกรรม Physical description: Powder, 200-300 mesh ลักษณะ: ผง สีขาว Country of Origin: China แหล่งผลิต: ประเทศจีน Specification : Ac...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Ammonium Chloride แอมโมเนียมคลอไรด์

  Ammonium Chloride แอมโมเนียมคลอไรด์ CAS No.: 12125-02-9 Synonym(s): sal ammoniac ชื่ออื่น: แซล แอมโมนิแอค Grade: Industrial เกรด: อุตสาหกรรม Physical description: White crystal powder ลักษณะ: ผงสีขาว Country of Origin: China แหล่งผลิต: ประเทศจีน Specification : NH4Cl : 99.5% Min Fe : 0.0005% Max Pb : 0.00...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Ammonia Water 27% แอมโมเนียน้ำ

  Ammonia Water 27% แอมโมเนียน้ำ CAS No.: 1336-21-6 Formula: NH4OH Synonym(s): ammonia solution, ammonia liquor ชื่ออื่น: - Grade: Industrial, 27% เกรด: อุตสาหกรรม, 27% Physical description: Transparent solution ลักษณะ: ของเหลว ไม่มีสี Country of Origin: Thailand แหล่งผลิต: ประเทศไทย Specification : NH4OH : 2...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Bentonite เบนโทไนท์

  Bentonite เบนโทไนท์ CAS No.: 1302-78-9 Formula: Al2O3.4(SiO2).H2O Synonym(s): Montmorillonite ชื่ออื่น: ดินเบนโทไนท์ Grade: Industrial, Grade 1 เกรด: อุตสาหกรรม, เกรด 1 Physical description: White powder ลักษณะ: ผงสีขาว Country of Origin: China / Japan แหล่งผลิต: ประเทศจีน / ประเทศญี่ปุ่น Specification : Si...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Calcium Formate แคลเซียมฟอร์เมท

  Calcium Formate แคลเซียมฟอร์เมท CAS No.: 544-17-2 Formula: C2H2CaO4 Synonym(s): Formic acid calium salt, calcoform, calcium diformate ชื่ออื่น: ฟอร์มิกแอซิคแคลเซียมซอลท์, แคลโคฟอร์ม, แคลเซียมไดฟอร์เมท Grade: Feed / Industrial เกรด: อาหารสัตว์ / อุตสาหกรรม Physical description: White powder ลักษณะ: ผงสีขาว Country of Origi...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Calcium Hypochlorite 65% คลอรีนผง

  Calcium Hypochlorite 65% คลอรีนผง CAS No.: 7778-54-3 Formula: Ca(CIO)2 Synonym(s): Bleaching powder, calcium oxychloride, chlorinated lime ชื่ออื่น: ผงฟอกจาง, แคลเซียมไฮโปคลอไรท์, แคลเซียมออกซีคลอไรท์ Grade: Industrial, 65% เกรด: อุตสาหกรรม, 65% Physical description: White granule ลักษณะ: ผงแกรนูลสีขาว Country of Origin: ...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Calcium Oxide ปูนขาวร้อน

  Calcium Oxide ปูนขาวร้อน CAS No.: 1305-78-8 Formula: CaO Synonym(s): quick lime, burnt lime, unslaked lime ชื่ออื่น: แคลเซียมออกไซด์ Grade: Industrial เกรด: อุตสาหกรรม Physical description: Grayish-White powder ลักษณะ: ผงสีเทาขาว Country of Origin: Thailand แหล่งผลิต: ประเทศไทย Specification : CaO : 85.0% Mi...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Calcium Stearate แคลเซียมสเตียเรท

  Calcium Stearate แคลเซียมสเตียเรท CAS No.: 1592-23-0 Formula: C36H70CaO4 Synonym(s): Stearic acid calcium salt ชื่ออื่น: สเตียริกแอซิคแคลเซียมซอลท์ Grade: Industrial เกรด: อุตสาหกรรม Physical description: White powder ลักษณะ: ผงสีขาว Country of Origin: Thailand แหล่งผลิต: ประเทศไทย Specification : Ca content...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Caustic Soda Flakes 98% โซดาไฟเกร็ด 98%

  Caustic Soda Flakes 98% โซดาไฟเกร็ด 98% CAS No.: 1310-73-2 Formula: NaOH Synonym(s): sodium hydroxide, sodium oxidanide ชื่ออื่น: โซเดียมไฮคร็อกไซด์ , โซเดียมอ็อกซิดาไนด์ Grade: Industrial (98% conc.) เกรด: อุตสาหกรรม (ความเข้มข้น 98%) Physical description: Solid, White Flakes ลักษณะ: ของแข็ง เกร็ด สีขาว Country of Origin...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Caustic Soda Solution 50% โซดาไฟน้ำ 50%

  Caustic Soda Solution 50% โซดาไฟน้ำ 50% CAS No.: 1310-73-2 Formula: NaOH Synonym(s): sodium hydroxide, sodium oxidanide ชื่ออื่น: โซเดียมไฮคร็อกไซด์, โซเดียมอ๊อกซิดาไนด์ Grade: Industrial (50% conc.) เกรด: อุตสาหกรรม (ความเข้มข้น 50%) Physical description: Translucent liquid ลักษณะ: ของเหลว ไม่มีสี Country of Origin: Thai...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Ethanol เอทานอล 95%, 99%

  Ethanol เอทานอล 95%, 99% CAS No.: 64-17-5 Formula: C2H5OH Synonym(s): ethyl alcohol, drinking alcohol ชื่ออื่น: เอทิลแอลกอฮอล์ Grade: Industrial / Lab grade (also available upon request) 95% / 99% เกรด: อุตสาหกรรม / ห้องทดลอง (สำหรับเกรดห้องทดลองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้), 95% / 99% Physical description: Transparent liquid ลั...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Ethyl Vanillin ผงแป้งหอม

  Vanillin วานิลลิน CAS No.: 121-32-4 Formula: C9H10O3 Synonym(s): ethyl vanillin ชื่ออื่น: เอทิลวานิลลิน Grade: Food เกรด: อาหาร Physical description: white crystalline powder ลักษณะ: ผงคริสตัลไลน์ สีขาว Country of Origin: Norway แหล่งผลิต: ประเทศนอร์เวย์ Specification : Purity : 95.0% Min / 99.0% Min Pack...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Formalin 37% น้ำยาฟอร์มาลิน

  Formalin 37% น้ำยาฟอร์มาลิน CAS No.: 50-00-0 Formula: CH2O Synonym(s): Formaldehyde, methanal ชื่ออื่น: ฟอร์มัลดีไฮด์, เมทานาล Grade: Industrial, 37% เกรด: อุตสาหกรรม, 37% Physical description: Transparent liquid, colourless ลักษณะ: ของเหลวใสไม่มีสี Country of Origin: Thailand แหล่งผลิต: ประเทศไทย Specification ...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Formic Acid 30% กรดมด

  Formic Acid 30% กรดมด CAS No.: 64-18-6 Formula: CH2O2 Synonym(s): Methanoic acid ชื่ออื่น: เมทาโนอิก, กรดฟอร์มิค Grade: Industrial, 30% / 85% / 90% เกรด: อุตสาหกรรม, 30% / 85% / 90% Physical description: Transparent liquid, colourless ลักษณะ: ของเหลวใสไม่มีสี Country of Origin: Thailand / Germany แหล่งผลิต: ประเทศไทย /...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Hydrochloric Acid กรดเกลือ 35%

  Hydrochloric Acid กรดเกลือ 35% CAS No.: 647-01-0 Formula: HCl Synonym(s): Muriatic acid, Spirit(s) of Salt, Chlorane ชื่ออื่น: กรดไฮโดรคลอริก, มูเรียติกแอซิด Grade: Industrial, 35% เกรด: อุตสาหกรรม, 35% Physical description: Transparent liquid, colourless ลักษณะ: ของเหลวใสไม่มีสี Country of Origin: Thailand แหล่งผลิต: ...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Hydrogen Peroxide 50% ไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์

  Hydrogen Peroxide 50% ไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ CAS No.: 7722-84-1 Formula: H2O2 Synonym(s): Hydrogen dioxide ชื่ออื่น: ไฮโดรเจน ไดออกไซด์ Grade: Industrial, 50% เกรด: อุตสาหกรรม, 50% Physical description: Transparent liquid, colourless ลักษณะ: ของเหลวใสไม่มีสี Country of Origin: Thailand แหล่งผลิต: ประเทศไทย Specificat...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Methanol เมทานอล

  Methanol เมทานอล CAS No.: 67-56-1 Formula: CH3OH Synonym(s): methyl alcohol ชื่ออื่น: เมทิลแอลกอฮอล์ Grade: Industrial / Lab grade เกรด: อุตสาหกรรม / ห้องทดลอง Physical description: Transparent liquid, colourless ลักษณะ: ของเหลวใสไม่มีสี Country of Origin: Thailand (Industrial) / Belgium (Lab grade) แหล่งผลิต: ประเทศไท...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Oil Colours / Dyestuff สีละลายในน้ำมัน สีย้อม

  Oil Colours / Dyestuff สีละลายในน้ำมัน สีย้อม Product: Organic solvent soluble dyes สินค้า: สีย้อม ละลายได้ในสารทำละลายอินทรี Grade: Industrial เกรด: อุตสาหกรรม Country of Origin: Korea แหล่งผลิต: ประเทศเกาหลี Product Description  : Characteristics : High solubility in wide ranges of organic solvent such as alcohol, est...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Oxalic Acid กรดออกซาลิก

  Oxalic Acid กรดออกซาลิก CAS No.: 144-62-7 Synonym(s): - ชื่ออื่น: - Grade: Food / Industrial เกรด: อาหาร / อุตสาหกรรม Physical description: White crystalline powder ลักษณะ: ผงคริสตัล สีขาว Country of Origin: China แหล่งผลิต: ประเทศจีน Specification : Purity : 99.6% Min Heavy metal, Pb : 0.001% Max Iron, F...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Poly Aluminium Chloride, PAC โพลีอลูมิเนียมคลอไรด์

  Poly Aluminium Chloride, PAC โพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ CAS No.: 1327-41-9 Synonym(s): - ชื่ออื่น: - Grade: Industrial เกรด: อุตสาหกรรม Physical description: White / Cream Powder ลักษณะ: ผง สีเนื้อ / ขาว Country of Origin: Thailand / China แหล่งผลิต: ประเทศไทย / ประเทศจีน Specification : Al2O3 : 30.0% Min Sulphat...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

คำค้นสินค้า