บริษัท ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด จำกัด

0-2819-0140-4, 0-2463-8619, 0-2463-6138
service@giantleo.com

แคตตาล็อกออนไลน์

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Activated Carbon ถ่านกัมมันต์

  Activated Carbon ถ่านกัมมันต์

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Aluminium Sulphate (sulfate) สารส้มขุ่น

  Aluminium Sulphate (sulfate) สารส้มขุ่น

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Benzalkonium Chloride เบนซาโคเนียม คลอไรด์

  Benzalkonium Chloride เบนซาโคเนียม คลอไรด์

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Borax บอแร็กซ์

  Borax บอแร็กซ์

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Calcium Hydroxide ปูนขาว

  Calcium Hydroxide ปูนขาว

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Calcium Sulphate แคลเซียมซัลเฟท

  Calcium Sulphate แคลเซียมซัลเฟท

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - DEG, DiEthylene Glycol ไดเอทิลีน ไกลคอล

  DEG, DiEthylene Glycol ไดเอทิลีน ไกลคอล

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Lactic Casein แลคติก คาเซอิน

  Lactic Casein แลคติก คาเซอิน

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Magnesium Oxide

  Magnesium Oxide

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Palm Wax (Hydrogenated RBD Palm Stearin) ปาล์มแว็กซ์

  Palm Wax (Hydrogenated RBD Palm Stearin) ปาล์มแว็กซ์

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Paraffin Wax (Fully Refined 58/60) พาราฟินแว็กซ์ ฟูลลี่

  Paraffin Wax (Fully Refined 58/60) พาราฟินแว็กซ์ ฟูลลี่

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Paraffin Wax (Fully Refined 58/60, Granular)

  Paraffin Wax (Fully Refined 58/60, Granular)

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Paraffin Wax (Semi Refined 58/60) พาราฟินแว็กซ์ เซมิ

  Paraffin Wax (Semi Refined 58/60) พาราฟินแว็กซ์ เซมิ

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Polyethylene wax, PE wax โพลีเอททีลีน แว็กซ์

  Polyethylene wax, PE wax โพลีเอททีลีน แว็กซ์

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Sodium Hypochlorite โซเดียม ไฮโปคลอไรท์

  Sodium Hypochlorite โซเดียม ไฮโปคลอไรท์

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Sodium Metabisulpfite โซเดียม เมตตาไบซัลไฟท์

  Sodium Metabisulpfite โซเดียม เมตตาไบซัลไฟท์

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Stearic Acid กรดสเตียริก

  Stearic Acid กรดสเตียริก

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Sulfuric Acid 50%, 98% กรดกำมะถัน

  Sulfuric Acid 50%, 98% กรดกำมะถัน

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Sulfur Powder กำมะถันผง

  Sulfur Powder กำมะถันผง

 • ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด บจก - Titanium Dioxide ไทเทเนียมไดออกไซด์

  Titanium Dioxide ไทเทเนียมไดออกไซด์

 • Activated Carbon ถ่านกัมมันต์

  Activated Carbon ถ่านกัมมันต์ CAS No.: 7440-44-0 Formula: C Synonym(s): Activated charcoal ชื่ออื่น: สารกรองน้ำ, ถ่าน Grade: Industrial,Mesh size 8/30,8/16,4/8 and powder เกรด: อุตสาหกรรม PHO 4/8 Physical description: Black powder / granular ลักษณะ: ผงสีดำ เม็ดสีดำ Country of Origin: Thailand / China แหล่งผลิต: ประเทศไ...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Aluminium Sulphate (sulfate) สารส้มขุ่น

  Aluminium Sulphate (sulfate) สารส้มขุ่น CAS No.: 10043-01-3 Formula: Al2(SO4)3.16H20 Synonym(s): Cake alum ชื่ออื่น: อลูมิเนียมซัลเฟท, สารส้ม Grade: Industrial เกรด: อุตสาหกรรม Physical description: White granule, white lump ลักษณะ: ผง/ ก้อนสีขาวทึบ, สีขาวใส Country of Origin: Thailand แหล่งผลิต: ประเทศไทย Packaging...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Benzalkonium Chloride เบนซาโคเนียม คลอไรด์

  Benzalkonium Chloride CAS No.: 8001-54-5 | 63449-41-2 | 139-07-1 Synonym(s): Coco DimethyleBenzyle Ammonium Chloride / Dodecyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride / BZK / BKC / BAC ชื่ออื่น: เบนซาโคเนียม คลอไรด์ / ไดเมททิล เบนซิล แอมโมเนียม คลอไรด์ Grade: Industrial เกรด: อุตสาหกรรม Physical description: Colorless / yellowish transp...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Borax บอแร็กซ์

  Borax บอแร็กซ์ CAS No.: 1303-96-4 Synonym(s): Formic acid calium salt, calcoform, calcium diformate ชื่ออื่น: โซเดียมบอเรท Grade: Industrial เกรด: อุตสาหกรรม Physical description: White granule ลักษณะ: ผง แกรนูล สีขาว Country of Origin: USA แหล่งผลิต: ประเทศสหรัฐอเมริกา Specification : B2O3 : 36.9 - 38.2% Ch...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Calcium Hydroxide ปูนขาว

  Calcium Hydroxide ปูนขาว CAS No.: 1305-62-0 Formula: Ca (OH) 2 Synonym(s): hydrated lime, slaked lime ชื่ออื่น: แคลเซียมไฮดรอกไซด์ Grade: Industrial เกรด: อุตสาหกรรม Physical description: White powder ลักษณะ: ผงสีขาว Country of Origin: Thailand แหล่งผลิต: ประเทศไทย Specification : CaOH2 : 90.0% Min pH : 1...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Calcium Sulphate แคลเซียมซัลเฟท

  Calcium Sulphate แคลเซียมซัลเฟท CAS No.: 10101-41-4 Formula: CaSO4.2H2O Synonym(s): Calcium Sulfate,gypsum ชื่ออื่น: ยิปชัม Grade: Food grade / Industrial เกรด: อาหาร / อุตสาหกรรม Physical description: White free flowing powder, odourless ลักษณะ: ผงละเอียด สีขาว ไม่มีกลิ่น Country of Origin: Thailand แหล่งผลิต: ประเทศไ...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • DEG, DiEthylene Glycol ไดเอทิลีน ไกลคอล

  DEG, DiEthylene Glycol ไดเอทิลีน ไกลคอล CAS No.: 111-46-6 Synonym(s): - ชื่ออื่น: - Grade: Industrial เกรด: อุตสาหกรรม Physical description: Translucent liquid ลักษณะ: ของเหลว ไม่มีสี Country of Origin: Thailand แหล่งผลิต: ประเทศไทย Specification : DEG : 99.8% Min Packaging : 200 kg., 1000 kg. ขนาดบรรจุ :...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Lactic Casein แลคติก คาเซอิน

  Lactic Casein แลคติก คาเซอิน CAS No.: 9000-71-9 Synonym(s): - ชื่ออื่น: - Grade: Industrial, Grade A เกรด: อุตสาหกรรม, เกรด A Physical description: Cream White Powder ลักษณะ: ผงละเอียด สีครีมขาว Country of Origin: China / New Zealand แหล่งผลิต: ประเทศจีน / ประเทศนิวซีแลนด์ Specification : Protein : 92.0% Min ...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Magnesium Oxide

  Magnesium Oxide แมกนีเซียมออกไซด์แมกนีเซีย CAS No.: 1309-48-4 Synonym(s): Magnesia ชื่ออื่น: แมกนีเซียมออกไซด์แมกนีเซีย Grade: Industrial เกรด: อุตสาหกรรม Physical description: White Powder ลักษณะ: ผงสีขาว Country of Origin: China แหล่งผลิต: ประเทศจีน Specification : Mg      : 95.0% Packaging ...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Palm Wax (Hydrogenated RBD Palm Stearin) ปาล์มแว็กซ์

  Palm Wax (Hydrogenated RBD Palm Stearin) ปาล์มแว็กซ์ CAS No.: 68514-74-9 Synonym(s): - ชื่ออื่น: ไฮโดรจิเนทเตทปาร์มสเตียริน Grade: Food / Industrial เกรด: อาหาร / อุตสาหกรรม Physical description: White / Ivory-white flake ลักษณะ: เกร็ด สีขาว/ขาวงาช้าง Country of Origin: Indonesia แหล่งผลิต: ประเทศอินโดนีเซีย Specificat...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Paraffin Wax (Fully Refined 58/60) พาราฟินแว็กซ์ ฟูลลี่

  Paraffin Wax (Fully Refined 58/60, Slab) พาราฟินแว็กซ์ ฟูลลี่รีไฟน์58/60 แบบแผ่น CAS No.: 8002-74-2 Grade: Fully Refined 58/60 เกรด: ฟูลลี่ รีไฟน์ 58/60 Physical description: White, Slab ลักษณะ: สีขาว แบบแผ่น Country of Origin: China แหล่งผลิต: ประเทศจีน Specification : Melting point (จุดหลอมเหลว) : 58.0 – 60.0°...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Paraffin Wax (Fully Refined 58/60, Granular)

  Paraffin Wax (Fully Refined 58/60, Granular) พาราฟินแว็กซ์ ฟูลลี่รีไฟน์ 58/60 แบบเม็ด CAS No.: 8002-74-2 Grade: Fully Refined 58/60 เกรด: ฟูลลี่ รีไฟน์ 58/60 Physical description: Granular ลักษณะ: เม็ด Country of Origin: China แหล่งผลิต: ประเทศจีน Specification : Melting point (จุดหลอมเหลว): 58.0 – 60.0°C (136.4 – 14...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Paraffin Wax (Semi Refined 58/60) พาราฟินแว็กซ์ เซมิ

  Paraffin Wax (Semi Refined 58/60) พาราฟินแว็กซ์ เซมิ Product Name: GL135 CAS No.: 8002-74-2 Grade: Semi Refined 58/60 เกรด: เซมิ รีไฟน์ 58/60 Physical description: White, Slab ลักษณะ: สีขาว แบบแผ่น Country of Origin: Thailand แหล่งผลิต: ประเทศไทย Specification : Melting point (จุดหลอมเหลว) : 58.0 – 60.0°C (136.4 –...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Polyethylene wax, PE wax โพลีเอททีลีน แว็กซ์

  Polyethylene wax, PE wax โพลีเอททีลีน แว็กซ์ CAS No.: 9002-88-4 Synonym(s): polythene wax ชื่ออื่น: โพลีทีนแว็กซ์ Grade: Industrial เกรด: อุตสาหกรรม Physical description: Translucent white pellets ลักษณะ: เม็ด สีขาว ใส Country of Origin: Thailand แหล่งผลิต: ประเทศไทย Packaging : 20 kg., bag ขนาดบรรจุ : 20 กก. App...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Sodium Hypochlorite โซเดียม ไฮโปคลอไรท์

  Sodium Hypochlorite โซเดียม ไฮโปคลอไรท์ CAS No.: 7681-52-9 Formula: NaOCl Synonym(s): - ชื่ออื่น: - Grade: Industrial เกรด: อุตสาหกรรม Physical description: Clear, yellow liquid ลักษณะ: ของเหลวใสสีเหลือง Country of Origin: Thailand แหล่งผลิต: ประเทศไทย Specification : Available Cl : 10.0% Min Packaging : ...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Sodium Metabisulpfite โซเดียม เมตตาไบซัลไฟท์

  Sodium Metabisulphite โซเดียม เมตตาไบซัลไฟท์ CAS No.: 7681-57-4 Synonym(s): sodium pyrosulphite ชื่ออื่น: โซเดียม ไพโรซัลไฟท์ Grade: Food / Industrial เกรด: อาหาร / อุตสาหกรรม Physical description: White powder ลักษณะ: ผงคริสตัล สีขาว Country of Origin: China แหล่งผลิต: ประเทศจีน Specification : Na2S2O2 : 98...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Stearic Acid กรดสเตียริก

  Stearic Acid กรดสเตียริก CAS No.: 67701-03-5 Synonym(s): Fatty acids C16-18, stearic palmitic acid ชื่ออื่น: กรดไขมันอิ่มตัว C16-18 Grade: Industrial เกรด: อุตสาหกรรม Physical description: White Flake / beads ลักษณะ: เกร็ดสีขาว / เม็ด Country of Origin: Indonesia / Malaysia แหล่งผลิต: ประเทศอินโดนีเซีย / ประเทศมาเลเซีย...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Sulfuric Acid 50%, 98% กรดกำมะถัน

  Sulfuric Acid 50%, 98% กรดกำมะถัน CAS No.: 7664-93-9 Formula: H2SO4 Synonym(s): - ชื่ออื่น: กรดซัลฟุริก Grade: Industrial, 50% / 98% เกรด: อุตสาหกรรม, 50% / 98% Physical description: Clear liquid, colourless, odourless ลักษณะ: ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น Country of Origin: Thailand แหล่งผลิต: ประเทศไทย Specific...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Sulfur Powder กำมะถันผง

  Sulfur Powder กำมะถันผง CAS No.: 7704-34-9 Formula: 3MgO·4SiO2·H2O Synonym(s): - ชื่ออื่น: ซัลเฟอร์ผง Grade: Industrial เกรด: อุตสาหกรรม Physical description: Yellow powder ลักษณะ: ผงละเอียด สีเหลือง Country of Origin: Thailand แหล่งผลิต: ประเทศไทย Specification : Purity : 99.5% Min Packaging : 25 kg....

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

 • Titanium Dioxide ไทเทเนียมไดออกไซด์

  Titanium Dioxide ชื่ออื่น: ไทเทเนียมไดออกไซด์/ ไทเทเนียมไวท์ / ไทเทเนีย Grade: Industrial เกรด: อุตสาหกรรม Physical description: White Powder ลักษณะ: ผงสีขาว Country of Origin: USA แหล่งผลิต: ประเทศสหรัฐอเมริกา Specification : TiO2      : 93.0%Min Packaging : 25 kg.paper bag ขนาดบรรจุ : 25 กก. ...

  หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์

คำค้นสินค้า